Kitesurfen in Huizen en een rookvrij zwembad

CDA Huizen

Kitesurfen in Huizen en een rookvrij zwembad waar abonnementhouders altijd toegang hebben

In de vergadering van de gemeenteraad van 12 juli heeft het CDA gepleit om het gemeentelijk zwembad Sijsjesberg op de kortst mogelijke termijn rookvrij te maken. Eind juni ondertekende wethouder Hoelscher het convenant “Rookvrije generatie”. Volgens de CDA-fractie is een mooie eerste stap om dat te concretiseren: “een rookvrij gemeentelijk zwembad op de kortst mogelijke termijn.”

Sijsjesberg: rookvrij zwembad, abonnementhouders altijd toegang

Via rookvrijegeneratie.nl kan eenvoudig een gratis informatiebord en pakket worden besteld. (foto: Rookvrije generatie)

Een ander issue bij het zwembad is de beperkte capaciteit bij mooi weer. “De poort gaat dan op slot en zelfs abonnementhouders komen er dan niet meer in. Dat moet afgelopen zijn”, aldus fractievoorzitter Rutger Rebel. ”Abonnementhouders verdienen een voorrangspositie omdat zij in het voorjaar het risico voor lief nemen dat het wel eens een mindere zomer kan worden. Mocht het dan meevallen dan hebben ze ook een voordeel.”

Gooimeer: Kitesurfen in fonteinkruidvrij randmeer

Kitesurfen in het Gooimeer moet toch ook eenvoudig mogelijk zijn (foto: CDA Huizen)

Naast meer zwemplezier moet er ook kitesurfplezier komen voor inwoners van Huizen. De afgelopen weken stond er aan het eind van de dag een prima wind om te kitesurfen op het Gooimeer, maar de gemeente staat dat nog steeds niet toe. Rutger Rebel:  “Ongelooflijk dat er nog steeds geen ruimte aan deze sport wordt geboden en inwoners worden gedwongen om kilometers om te rijden voor sportplezier. Enkele jaren geleden is er een proef met kitesurfen geweest, daarna is het oorverdovend stil gebleven. Het CDA heeft er bij de wethouder op aangedrongen om een kitesurflocatie mee te nemen bij de uitwerking van de kustvisie.

Foto en rechten

De afbeeldingen in dit artikel zijn aangeleverd bij CDA Huizen om te gebruiken in het artikel.