Nog steeds lange wachtlijst voor kinderopvang in Huizen

CDA Huizen

Ruim 290 kinderen staan op dit moment op de wachtlijst voor een plekje bij één van de vijf lokaties van de Stichting Kinderopvang Huizen. Die locaties zijn de Kasselemai, de Marriekolf, Koelemoes, Vrom en Tom en de Kremmerd.  Op korte termijn wordt op de Oostkade een nieuwe lokatie ingericht, maar ook die lokatie zal de wachtlijst niet afdoende kunnen verminderen.

De CDA fractie was afgelopen maandag op werkbezoek bij de Stichting Kinderopvang Huizen en besprak met bestuur en directie de problemen en de toekomstplannen voor de kinderopvang in Huizen.

Betaalbaar

Het bestuur van de Stichting Kinderopvang Huizen maakt zich zorgen over de verwachte stijging van de kosten voor kinderopvang. Per 1 januari 2004 krijgt de Stichting Kinderopvang Huizen geen subsidie meer van de Gemeente Huizen. Er zullen dus kostendekkende tarieven in rekening moeten worden gebracht bij de ouders. Die tarieven zijn wel inkomensafhankelijk. Ouders met een kleinere beurs krijgen meer geld terug van de belasting dan ouders met een ruim inkomen. Maar toch zullen ouders de kinderopvang moeten voorfinancieren en dat zal in sommige situaties niet meevallen. Paul de Reus, bestuurslid van de Stichting Kinderopvang, maakt zich ook zorgen over de aangekondigde huurverhoging door de Gemeente Huizen. “Het is allemaal nog zo vaag, we kunnen eigenlijk nog nauwelijks plannen maken. Maar dat het allemaal duurder wordt, dat lijkt onvermijdelijk”.

Op dit moment maken 540 kinderen gebruik van de opvang door de Stichting Kinderopvang Huizen, waarvan 200 kinderen in het Kinderdagverblijf en 340 kinderen in de naschoolse opvang. De vraag om kwalitatief goede kinderopvang neemt nog steeds toe.

“We zijn steeds op zoek naar wat ouders en kinderen willen”, aldus Truus Ritzer, directeur van de Stichting Kinderopvang Huizen. “Dat heeft onder andere geleid tot een experiment met een ziekenboeg, verruiming van de openingstijden en een plan voor flexibele opvang. Ouders zijn hier blij mee, maar natuurlijk hangt aan alles een prijskaartje”.

Uitdaging

Het bestuur van de Stichting Kinderopvang Huizen is op zoek naar een geschikte lokatie voor opvang van kinderen van 10 jaar en ouder. “Die kinderen willen geen huiskamermodel meer”, benadrukt Gea de Ridder, vestigingshoofd van de Kasselemai. “Dat vinden ze iets voor kleine kinderen en dan blijven ze ook weg. We zoeken een aparte plek, waar deze kinderen graag naar toe komen, omdat het spannend is en ook best stoer om daarheen te gaan. Iets met sportvelden in de buurt, dat zou mooi zijn”. De naschoolse opvang van kinderen van 10 jaar en ouder is voor de Stichting Kinderopvang Huizen dé uitdaging voor het komende jaar.

Peuterspeelzalen

“Veel mensen hebben nog steeds een verkeerd beeld van kinderdagverblijven” vindt Truus Ritzer.  “Ze denken dat peuterspeelzalen hun kleintjes beter voorbereiden op de basisschool dan de kinderopvang dit doet. Maar niets is minder waar. Wij hebben een goed doortimmerd pedagogisch beleidsplan en de kinderen krijgen bij ons veel individuele aandacht. De groepen met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar zijn nooit groter dan 14 kinderen op 2 leidsters. Bij peuterspeelzalen is dit aantal veel hoger en bovendien is de tijd die kinderen daar doorbrengen korter. Als je een kind op de kinderopvang hebt, hoeven ze écht niet ook nog eens naar een peuterspeelzaal. Wij zijn op zijn minst gelijkwaardig in ons aanbod aan voorschoolse educatie”.

Waarden en normen

De CDA fractie heeft tijdens de begrotingsraad gemeld werk te willen maken van een discussie over verbindende waarden en normen in de Huizer samenleving. De Stichting Kinderopvang Huizen is hier al langere tijd mee bezig. Paul de Reus wil graag de handen ineen slaan. “Waarden en normen beginnen bij wat we aan jonge kinderen leren”.