Nieuwe coalitieakkoord ‘Vitaal en verbindend’

CDA Huizen

De voorkant van het coalitieakkoord 2018-2022 ‘vitaal en verbindend’. (bron: screenshot coalitieakkoord)

Vandaag om 16:00 uur presenteren we met gepaste trots, samen met onze coalitiepartners VVD, D66 en PvdA, het nieuwe coalitieakkoord Vitaal en Verbindend.  De afgelopen weken is er intensief onderhandeld over dit nieuwe coalitieakkoord en het resultaat is een ambitieus akkoord op hoofdlijnen.

Rutger Rebel, fractievoorzitter: “Voor het CDA is het een herkenbaar coalitieakkoord waarin prioriteit gegeven wordt aan lage lasten, veiligheid, milieu & duurzaamheid en een samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt.

Lage lasten en Veiligheid

De OZB stijgt maximaal met het inflatiepercentage, de dalende trend van de criminaliteitscijfers wordt doorgezet en het aantal BOA’s wordt uitgebreid  om de veiligheid in de wijk te vergroten.

Duurzaamheid

Het dorp en land moeten ook beschikbaar blijven voor de generaties na ons. Klimaatbeleid en duurzaamheid spelen hierin een belangrijke rol. Het coalitieprogramma gaat daarom ambitieus van start om de energietransitie vorm te geven. We stoppen met de aanleg van gas bij nieuwe woningen en gaan een pilot uitvoeren hoe we wijken kunnen overschakelen op aardgasvrij en energieneutraal wonen.

Inclusieve samenleving

Iedereen telt en doet mee. Daarom gaan we de komende vier jaar 200 jongeren zonder baan, diploma of met een lichamelijke bespreking aan het werken helpen, verbeteren we de toegang tot zorg en regelingen door meer en betere communicatie, investeren we in beschikbaarheid van sport- en wijkvoorzieningen etc.

Zelfstandig Huizen

Huizen is een bestuurskrachtige gemeente en prima in staat om zelfstandig te blijven functioneren . Dit coalitieakkoord zet erop in om dat zo te houden. We trekken hier samen in op met onze collega’s uit Blaricum en Laren. Mochten bestuurders en volksvertegenwoordigers uit de provincie en Den Haag geen boodschap hebben aan de wensen die lokaal op dit gebied leven, dan zullen we er wel voor zorgen dat wij voorbereid zijn.

Voor het CDA zal Bert Rebel zitting nemen in het college. De afgelopen 16 jaar was Bert Rebel (56 jaar) raadslid in Huizen, waarvan de laatste 12 jaar fractievoorzitter. Hij wordt als wethouder verantwoordelijk voor o.a. de portefeuilles financiën, werk en inkomen / re-integratie, economie, volkshuisvesting en wonen, duurzaamheid en milieu en het herindelingsproces in onze regio (fusie). Bert Rebel is enthousiast over de hem toebedeelde portefeuilles: “Dit zijn stuk voor stuk onderwerpen die nauw aansluiten bij ons verkiezingsprogramma en die een grote bijdrage leveren aan een Huizen dat we met vertrouwen aan de volgende generatie kunnen doorgeven.”