Coalitieakkoord Vitaal en verbindend

CDA Huizen

Namens CDA Huizen voert Rutger Rebel het woord over het coalitieakkoord. (foto: CDA Huizen)

Na een aantal weken onderhandelen hebben VVD, CDA, D66 en PVDA het nieuwe collegeprogramma Vitaal en verbindend opgesteld.
In dit coalitieakkoord staan veel herkenbare punten uit het CDA-verkiezingsprogramma zoals: lage lasten, veiligheid in de wijk, de maatwerk aanpak in het sociaal domein, niet bouwen in het groen, werk maken van de energietransitie, ontwikkeling van de kust en Havenstraat en een zelfstandig Huizen.

Huizen zelfstandig

Huizen is een bestuurskrachtige gemeente en prima in staat om zelfstandig te blijven functioneren. Dit coalitieakkoord zet erop in om dat zo te houden. De gemeente Huizen trekt hierin samen op met onze collega’s uit Blaricum en Laren, die dezelfde wens hebben geformuleerd in hun collegeprogramma. Onze boodschap is: fusies dwing je niet af van bovenop, maar laat je van onderop ontstaan. Wij hopen dat bestuurders en volksvertegenwoordigers uit de provincie en Den Haag naar deze boodschap luisteren.

Lage lasten

De OZB stijgt ook in deze collegeperiode met maximaal het inflatiepercentage. Op deze manier houden we de lasten voor burgers laag, en dwingen we onszelf om kritisch te kijken naar het oppakken van nieuwe taken door de gemeente.

Veiligheid

De dalende trend in de criminaliteitscijfers willen we vasthouden en doorzetten. Het aantal BOA’s wordt uitgebreid om de veiligheid te vergroten, overtreders worden gestraft, maar iedereen verdient wel een tweede kans. Daarom gaan we verder met de dadergerichte aanpak, die ook gericht is op de omgeving van criminelen. Zo willen voorkomen dat -jongere- familieleden het verkeerde voorbeeld volgen.

Duurzaamheid

Een ander belangrijk punt uit het CDA-verkiezingsprogramma wat is opgenomen in het coalitieakkoord, zijn de ambities op het gebied van duurzaamheid. De belangrijkste opgave voor de komende jaren is de energietransitie. Van energie uit fossiele bronnen naar energie uit hernieuwbare bronnen. We stoppen met de aanleg van gasleidingen bij nieuwe woningen en gaan een pilot uitvoeren waarin we kijken hoe we wijken kunnen overschakelen naar aardgasvrij en energieneutraal wonen. Die pilot is belangrijk want de ambities “aardgasvrij” en “energieneutraal” moeten wel betaalbaar zijn voor iedereen.

Naast techniek, is dit een van de belangrijkste vereisten om draagvlak te krijgen voor de transitie en daarmee het succes ervan en de doorlooptijd.

Sociaal domein

De maatwerk aanpak van het sociaal domein is ook in dit collegeprogramma het uitgangspunt. Kijk wat mensen nodig hebben in plaats van iedereen hetzelfde geven omdat de regeling het nu eenmaal voorschrijft. Daarnaast moet iedereen mee kunnen doen, omdat iedereen meetelt en van waarde is. Werk of dagbesteding geeft structuur en voldoening. Dit helpt bij het voorkomen van problemen. Daarom gaan we de komende vier jaar 200 jongeren zonder baan en zonder diploma of met een (lichamelijke) beperking aan het werken helpen. Die ambitieuze afspraak is gemaakt in het collegeakkoord

Compromis

Het collegeprogramma is geen kopie van het CDA-verkiezingsprogramma. Het geheel is een compromis waar de fractie uiteindelijk ja tegen heeft gezegd, omdat zij het vertrouwen heeft dat betrokken partijen de komende vier jaar de gemeente naar behoren kunnen besturen en omdat er voldoende inhoud vanuit het eigen programma in terug te vinden is.

De belangrijkste aderlating voor het CDA is de openstelling van de winkels op zondag. In de onderhandelingen lagen de perspectieven op dit punt het verst uit elkaar. Als CDA redeneren wij vanuit de bescherming van de kleine ondernemer, die met 6 dagen werken al meer dan genoeg te doen heeft. De andere partijen redeneren vanuit de consument en wil het al dan niet opengaan van winkels overlaten aan de ondernemers zelf. Tijdens de onderhandelingen is hier lang en intensief over gesproken.

Als CDA kunnen wij uiteindelijk met dit voorstel instemmen, omdat de opening zich beperkt tot de middag. Wie op zondag opengaat, heeft dan in ieder geval een vrije ochtend en avond. En er is geen verplichting voor ondernemers om open te gaan.

De CDA-fractie wenst het college veel succes in de uitvoeren van het collegeprogramma.

Foto en rechten

De afbeelding in dit artikel zijn gemaakt door CDA Huizen.