Verkiezingsuitgave Huiz& beschikbaar: wonen leven werken

CDA Huizen

Het verkiezingsmagazine van CDA Huizen met de speerpunten uit het programma in duidelijke taal.

Is u die groene pijlen in het dorp ook al opgevallen? Vandaag wordt duidelijk waar deze pijlen voor staan! In de nieuwste editie van Huiz& Magazine presenteert CDA Huizen haar speerpunten én kandidaten, in woord en beeld. Lijsttrekker Rutger Rebel bijt het spits af met de uitspraak: “Huizer kust, van bak zand naar écht strand”. Wat opvalt is dat CDA Huizen een stevig pleidooi houdt voor meer levendigheid in Huizen. Door bijvoorbeeld de zaterdagmarkt in goed overleg te verplaatsen, ontstaan er meer mogelijkheden voor horeca op het Raadhuisplein. Zittend raadslid Daniëlle van Deutekom: “Een rondje over de markt, nog even wat fijne winkels afstruinen en dan een terrasje pakken. Zo wordt de zaterdag de gezelligste dag van de week”. Marianne Vos-Breel droomt van de Havenstraat met De Krachtcentrale en de BNI-hallen als cultureel en culinair centrum dat haven en Oude Dorp met elkaar verbindt. En Ruben Woudsma introduceert het idee om een centrale vuurwerkshow in Huizen te organiseren.

Naast een levendig Huizen, is ook een veilig Huizen voor veel Huizers een belangrijk punt. Ruben Woudsma pleit er voor om met behulp van slimme IT-toepassingen en slim samen te werken, Huizen veiliger te maken. En Kees de Kok pleit voor veilig verkeer: “ruim baan voor de fiets, aanpak van onveilige verkeerspunten in Huizen, veilige en schone voetpaden voor de voetgangers.

Wonen en werken voor jongeren en ouderen

CDA Huizen maakt zich ook sterk voor wonen in Huizen voor jong én oud. Kandidaat raadslid Remy Witte pleit voor betaalbare woonruimte voor jongeren in Huizen, terwijl Migchel Dirksen aandacht vraagt om meer ouderen de mogelijkheid te bieden hun woning ‘ouderdomsproof’ te maken. En dat niet alleen. Met een bevolking die steeds ouder wordt, wil CDA Huizen blijven investeren in goede ondersteuning thuis en in de wijk. “Onze wethouder Janny Bakker heeft dit in de afgelopen jaren op een geweldige manier vormgegeven: welzijn en zorg, hand in hand”.

De huidige fractievoorzitter, Bert Rebel, heeft het laatste woord in dit Huiz& Magazine met een pleidooi voor goed rentmeesterschap. “Fors investeren in klimaat en duurzaamheid blijft van levensbelang. Daarom zullen we daar de komende jaren onverminderd mee doorgaan”.

Nieuwsgierig geworden naar de speerpunten en kandidaten van CDA Huizen? U kunt Huiz& Magazine digitaal inzien via www.cdahuizen.nl. Ook zullen de kandidaten van CDA Huizen zich de  komende 2 weken presenteren in de wijken, waar zij zoveel mogelijk mensen persoonlijk een exemplaar van Huiz& Magazine willen aanbieden.