Motie kansenkaart

CDA Huizen

Schets van Visser Bouwmaatschappij van de nieuwe Keucheniushof
Schets van Visser Bouwmaatschappij van de nieuwe Keucheniushof

Tijdens de commissievergaderingen in april en de raadsvergadering van 20 april werd er uitvoerig stilgestaan bij de uitwerking van de kansenkaart betreffende Keucheniushart.  Dit nadat CDA Huizen samen met Groenlinks Huizen een motie ingediend had in de raadsvergadering van december 2016. De motie is door alle collegepartijen gesteund.  Strekking van de motie was mogelijkheden verkennen van alternatieven op het gebied van verkeerscirculatie, logistiek en bevoorrading en een alternatieve parkeerontsluiting buiten het gebied Kerkstraat-Keucheniusstraat-Tuinstraat.

Op dit moment zijn er weinig oplossingen om ondergrondsparkeren uit te breiden. Allereerst willen de eigenaren van de parkeergarages niet meewerken en beschikt de gemeente niet over belangrijke panden in de omgeving om ondergronds parkeren mogelijk te maken. Het CDA snapt dat we niet kunnen regeren over andermans grond, maar heeft het college wel opgedragen om contact te houden met de eigenaren van de panden in het oude dorp rond het Keucheniusgebied.

Openstaan voor alternatieven

Sfeerimpressie van de KKC-panden.
Sfeerimpressie van de KKC-panden.

Het college zal actief in gesprek blijven met diverse partijen en ook naar buiten uitstralen (oa via de website) dat iedereen welkom is om mee te denken. Tevens hoopt het college dat projectontwikkelaars zich aanmelden om samen met de gemeente te kijken naar alternatieven om zo het “parkeerprobleem” op te lossen.

Aankomend jaar wordt de verkeerscirculatie uitgewerkt door het college. Hierbij wordt ook de problematiek betreffende vrachtwagenverkeer bekeken en zal er naar een oplossing gezocht worden. Het CDA kijkt uit naar deze oplossing. Naar ons idee kan een expeditieplek (lokaal of regionaal) een mogelijkheid zijn.

Er zijn al heel veel stappen gezet in het dossier Keucheniusgebied en daar is het CDA heel blij mee. We zijn ervan overtuigd dat het college hiermee doorgaat en dat de termijnagenda opvolging krijgt.