Het hemd van het lijf over de herindelingsplannen in onze regio

CDA Huizen

De regio ligt centraal met veel heide, bos en water in de omgeving.
De regio ligt centraal met veel heide, bos en water in de omgeving.

Op 7 februari jl. heeft de provincie Noord-Holland besloten om “de procedure te starten voor gemeentelijke herindeling in de Gooi en Vechtstreek” Daarbij heeft de provincie aangegeven het voornemen te hebben om te komen tot maximaal drie gemeenten in onze regio; dit gebeurt vanuit de Wet arhi, de wet “Algemene regels herindeling”.

De eerste stap in het arhi-proces is “open overleg”, waarbij de provincie overleg gaat voeren met elke gemeente in de regio. Donderdag 20 april was het beurt aan Huizen: in de raadsvergadering heeft de gedeputeerde, de heer Jack van der Hoek, de gemeenteraad van Huizen geïnformeerd over zijn plannen en kregen de raadsleden de gelegenheid vragen aan hem te stellen. Van die mogelijkheid heeft de CDA-fractie ruimschoots gebruik gemaakt. In onderstaand bestand ziet u de 19 vragen die wij voorafgaande aan het gesprek bij de heer Van der Hoek hadden ingediend. Tot teleurstelling van de raad gaf de gedeputeerde aan niet bereid te zijn op alle door de raadsleden (vooraf) ingediende (67) vragen een schriftelijk antwoord te geven. Ook liet de heer Van der Hoek weten dat de provincie niet aanwezig zal zijn bij de 3 informatieavonden die de gemeente Huizen gaat organiseren om haar inwoners, ondernemers en organisaties en instellingen in ons dorp over de plannen van de provincie in te lichten; volgens hem is dat een taak voor de gemeenten zelf. Wel een lastige taak als de provincie zelf de gemeenten niet kan uitleggen waarom zij vindt dat de gemeenten in onze regio moeten fuseren.

Wilt u het gesprek tussen de heer Van der Hoek en de gemeenteraad van Huizen terug luisteren, ga dan naar de website van gemeenteraad Huizen.
Op de pagina: www.huizen.nl/arhi treft u overigens alle actuele informatie en documentatie over de arhi procedure.

Vragen CDA Huizen aan Noord Holland

Via onderstaande link kunt u alle vragen van CDA Huizen teruglezen: