Invoering blijverslening besproken met PCOB

CDA Huizen

Diverse CDA fractieleden op bezoek bij de PCOB

Veel ouderen vinden het fijn dat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Soms moet daarvoor wel de woning worden aangepast. Dan kan een ‘blijverslening’ van pas komen, maar Huizen heeft zo’n regeling nog niet. Tijdens het werkbezoek van de CDA-fractie aan de PCBO heeft het bestuur van de afdeling Huizen daarom de invoering van de blijverslening aan de orde gesteld. Het CDA zal bij de behandeling van de voorjaarsnota opnieuw pleiten voor een snelle invoering van de blijverslening.

De keerzijde van langer zelfstandig wonen is dat ouderen soms moeite hebben hun sociale contacten goed te onderhouden. Daarom organiseert de PCOB in Huizen, met een afdeling van meer dan 500 leden, veel verschillende activiteiten. De CDA-fractie was daarvan onder de indruk. Er zijn veel mensen nodig om alles te kunnen regelen. Het bestuur zegt vaak tegen aspirant-leden: “Doe mee, want wij hebben u nodig”. Volgens het bestuur komen er steeds meer nieuwe leden bij die graag een actieve bijdrage te leveren.

Digitale sociale kaart

Tijdens het werkbezoek bracht het bestuur van de PCOB ook nog andere onderwerpen naar voren. Zo ontbreekt volgens de PCOB een overzichtelijke en actuele sociale kaart van Huizen. Vrijwilligers die anderen helpen en adviseren, vinden dit een groot gemis. Zij willen een digitale sociale kaart hebben, waar ze makkelijk kunnen vinden wat er allemaal in Huizen gebeurt en waar mensen terecht kunnen voor advies en hulp.

Wooncoach

De PCOB is positief over De Alliantie, die onlangs een wooncoach heeft aangesteld. Een wooncoach helpt mensen gericht te zoeken naar een andere woonsituatie, die beter past bij het ouder worden: kleiner huis, appartement, andere buurt. Volgens de PCOB zou de gemeente ook zo iemand in huis moeten hebben: een ouderenadviseur die de weg wijst naar een goed advies of de juiste hulp. Vrijwilligers van de PCOB praten vaak met mensen over hun veranderende behoeften. Zij willen hen dan graag verder helpen, maar beschikken niet over voldoende kennis en inzicht. Op zo’n moment willen ze een beroep kunnen doen op een deskundige, die laagdrempelig beschikbaar is. Een ouderenadviseur. Ze zijn volgens de PCOB hard nodig.

Verborgen armoede

Verder benoemde het PCOB-bestuur de problematiek van de verborgen armoede, die ook in Huizen bestaat. Vrijwilligers van de PCOB die mensen helpen met hun belastingaangifte, komen dit regelmatig tegen. Zij zien dat mensen niet graag te koop lopen met hun zorgen en vragen. Een deel van de ouderen die leeft in verborgen armoede komt bij de voedselbank terecht, maar een ander deel is echt onzichtbaar. Om die reden pleit de PCOB voor een 65+ regeling voor ouderen met financiële problemen.

Digitalisering blijft aandachtspunt

Ook de digitalisering blijft voor de PCOB een belangrijk aandachtpunt. Steeds meer ouderen kunnen daarmee goed over weg. Meer aandacht, hulp en ondersteuning blijft nodig voor mensen die de weg op de digitale snelweg niet kennen. Volgens de PCOB moet de omvang van deze groep niet worden onderschat. De gemeente kan daarom niet volledig digitaal gaan. Het gemeentehuis moet voor ouderen toegankelijk blijven en zij moeten aanvragen e.d. op papier kunnen blijven doen.

Tenslotte is gesproken over de gemeentelijke herindeling in de regio Gooi en Vechtstreek en het belang om de zelfstandigheid van Huizen te behouden. De voorzieningen in Huizen zijn op een goed niveau, goed bereikbaar en toegankelijk. Mensen kennen elkaar. Houden zo.

De CDA-fractie kijkt met plezier terug op een leuk werkbezoek aan de PCOB. De ontvangen informatie gaat het CDA gebruiken bij de behandeling van de voorjaarsnota en bij het opstellen van het nieuwe verkiezingsprogramma voor 2018.