MOR meldingen wel effectief?

CDA Huizen

In 2011 was gemeente Huizen één van de gemeenten die vooruitstrevend bezig was met het online kunnen maken van meldingen via de app BuitenBeter en bijbehorende campagne ‘Zien-Melden-Maken’. Inmiddels is het zo dat de gemeente de app MijnGemeente voorschrijft (i.p.v. BuitenBeter) of verwijst naar de website voor het maken van een MOR-melding. Regelmatig wordt de fractie van CDA Huizen benaderd door inwoners over het maken van meldingen en het achterliggende proces.

Naar aanleiding hiervan heeft CDA Huizen de volgende vragen aan het college:

  1. Welke apps worden ondersteund door de gemeente Huizen? Als de app BuitenBeter niet meer ondersteund wordt hoe is hierover gecommuniceerd naar de inwoners?
  2. Waarom is gemeente Huizen overgestapt naar de MijnGemeente app? Kunt u hier meer informatie over delen? Wat is voordeel ervan en hoe is selectie gegaan?
    Gebruiksvriendelijkheid draagt bij aan het succesvol gebruik van apps. De app MijnGemeente werkt voor veel mensen niet gebruiksvriendelijk. Ook is de informatie niet actueel, zo staat de burgemeester foutief vermeld.
  3. Hoe vindt het onderhoud van de app MijnGemeente plaats? Heeft gemeente Huizen hier invloed op?
  4. Wie is verantwoordelijk voor het onderhouden van actuele informatie die in de app MijnGemeente wordt getoond?
    De fractie van CDA Huizen krijgt regelmatig signalen dat meldingen niet altijd worden verholpen, maar wel zijn afgemeld. Ten aanzien van het werkproces (de zogenaamde MOR-melding) de volgende vragen:
  5. Hoe vindt de afhandeling van meldingen plaats? Klopt het dat het werkproces momenteel meldingen gereed meldt voordat de melding is verholpen?

Bron foto