Huizer Botters in de Hofvijver

CDA Huizen

Alvast een impressie hoe het er met de Botters uit kan zien in de Hofvijver.

Tijdens de voorjaarsnota heeft fractievoorzitter Rutger Rebel zijn zorgen geuit over de gemeentelijke financiën. De afgelopen jaren zijn de gemeente te veel, uitvoeringsorganisatie van het Rijk geworden voor eigen rekening en risico met zeer beperkte mogelijkheden om de eigen inkomsten te regulieren. 

Uiteindelijk leidt dat tot de situatie waarin we nu zitten met gemeentelijke financiën die zwaar onder druk staan. En dat is niet alleen bij de gemeente Huizen het geval. De kranten staan vol over honderden miljarden steun aan de zuidelijke landen van Europa maar ondertussen staat het water de gemeenten aan de lippen. 

Ook buiten Zuid Europa hoge nood

Brandbrief gemeente Huizen aan VNG.

Het is goed dat de nieuwe voorman van de VNG het statement heeft gemaakt dat de gemeente niet meer bij het rijk gaat lobbyen voor nieuwe taken.  De brandbrief van de gemeente via de VNG is een goede eerste stap. Het moet in Den Haag niet alleen gaan over de honderden miljarden die naar de zuidelijke lidstaten van de Europese Unie gaat. Het moet nu, vandaag ,morgen en overmorgen over de gemeente financiën staan waarbij het Rijk over de brug komen.

Als die dat niet gebeurd dan komen wij als gemeenten over de brug en leggen we wat de CDA-fractie betreft de hofvijver vol met onze botters. Niet alleen uit Huizen maar van alle Zuiderzee gemeenten.