Ministersnorm zonder afbouwregeling voor bestuurders zorg

CDA Huizen

Top 50 grootverdieners in de zorg.
Top 50 grootverdieners in de zorg.

Met een knipoog naar de ‘Quote 500’ publiceert de AbvaKabo elk jaar de ‘Actiz 50’, een ranglijst van grootverdieners in de zorg. Steeds ontstaat dan een publiek debat, omdat veel mensen dergelijke salarissen in de zorg ongepast vinden. De zorg is een publieke taak, daarbij passen geen excessieve beloningen.

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten, als gevolg van de drie grote decentralisaties in het sociale domein, verantwoordelijk voor de financiering en het beleid. Tegelijkertijd worden bezuinigingen doorgevoerd, die de gemeenten moeten realiseren. De CDA-fractie vindt het daarom tijd voor een duidelijk signaal. Wij willen een halt toeroepen aan de overmatige beloningen van de bestuurders. Niet alleen aan de bestuurders in de zorg, maar aan allen die werkzaam zijn in het sociaal domein. Het CDA heeft daarom, met steun van D66, DBH, GL, CU, SGP en PvdA een motie ingediend: TOEPASSING MINISTERSNORM VOOR BESTUURDERS. De motie is door de Huizer gemeenteraad unaniem aangenomen!

Ministersnorm bestuurders

Het ministersalaris is de nieuwe norm voor bestuurders. En laat het duidelijk zijn: ook een minister heeft een prachtig inkomen! Het zou alle bestuurders in het sociaal domein sieren als zij zich daaraan spiegelen.

Wat staat er in de motie? Zorgaanbieders die zaken willen doen met de gemeente moeten zich met betrekking tot de beloning van de bestuurders vanaf 1 januari 2015 houden aan de nieuwe norm: het ministerssalaris is het maximum. De gemeente Huizen wil geen afbouwregelingen betalen. De motie wordt in het portefeuillehoudersoverleg van de regio Gooi & Vechtstreek besproken en opgenomen in de aanbestedingsvoorwaarden.

»» lees ook het blog van Kees de Kok