Raad verleent décharge aan het college van B&W

CDA Huizen

Jaar na jaar kan de raad aan de hand van de jaarstukken vaststellen dat de gemeente Huizen wat betreft de financiële bedrijfsvoering heel goed functioneert. Zorgvuldig beleid, verantwoord budgetbeheer en een uitstekende interne controle liggen daaraan ten grondslag. In de raadsvergadering heeft het CDA grote waardering uitgesproken in het bijzonder richting het voormalige college, bestaande uit de wethouders Bakker, van Hartskamp en Tijhaar en burgemeester Hertog. Onder hun politieke verantwoordelijkheid is Huizen niet alleen in 2013, maar ook in de 7 daaraan voorafgaande jaren, een baken van financiële degelijkheid gebleken.