Versteviging banden openbaar onderwijs en gemeente noodzakelijk

CDA Huizen

28 februari 2014 Villa Primair gaat De Werf sluiten (Gooi- en Eemlander)
28 februari 2014 Villa Primair gaat De Werf sluiten (Gooi- en Eemlander)

De CDA-fractie en de Gemeenteraad van Huizen zijn unaniem van mening dat de banden tussen het openbaar en onderwijs en gemeente verstevigd moeten worden. Het op afstand besturen leidt tot situaties waarin de raad en het college worden geconfronteerd met voldongen feiten die niet meer zijn bij te sturen. Voor de gemeente die uiteindelijk de eindverantwoordelijke is voor het openbaar onderwijs is dit een ongewenste situatie die verbeterd moet worden.

Het dossier “Villa Primair” en in het bijzonder de situatie op basisschool “de Werf” heeft de gemeenteraad en de CDA-fractie de afgelopen maanden bezig gehouden.

Verontruste ouders en leraren stuurden brandbrieven  over de situatie bij Villa Primair en de basisschool de Werf naar de Gemeenteraad. De gemeente is verantwoordelijk voor deze basisschool en wanneer zaken niet goed lopen weten ouders en leerkrachten de weg naar de politiek te vinden. Terecht, want de gemeente is en blijft verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs waaronder basisschool  “de Werf” valt.
Voor de aansturing van het openbaar onderwijs is een model gekozen waarbij de verschillende verantwoordelijkheden “overgedragen” zijn.  De uitvoerende taken zijn gedelegeerd aan  Villa Primair (overkoepelend organisatie waar basisschool “De Werf” deel van uitmaakt) , de kwaliteit van het onderwijs is een zaak van de inspectie en de gemeente zelf houdt met name zicht op de financiën.

Deze aansturing heeft uiteindelijk tot een situatie geleid waarin problemen escaleren tot in de Gemeenteraad die vervolgens moet constateren dat er nauwelijks wat aan te doen is. De conclusie is dan ook dat de  aansturing van de gemeente richting Villa Primair anders moet. De CDA-fractie is dan ook tevreden met de stappen die het college in deze onderneemt om prestatie-afspraken tussen de gemeente en villa Primair te maken.

Naar verwachting zullen die volgend schoolseizoen worden ingevoerd.