Michel Rog kiest voor regio Gooi en Vechtstreek

CDA Huizen

Michel Rog is de hoogste binnenkomer – op nummer vijf – op de CDA-verkiezingslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012. Na het vaststellen van het verkiezingsprogramma en de definitieve kandidatenlijst, is het nu campagnetijd. Michel heeft de Gooi en Vechtstreek uitgekozen om campagne te voeren. Hij zal na de verkiezingen van 12 september a.s. de verbindende CDA-er zijn van onze regio met ‘Den Haag’.

Michel Rog (39) woont met zijn vrouw en twee zonen in Haarlem. Hij is voorzitter van CNV Onderwijs. De inzet voor de publieke zaak zit hem in het bloed. Na afronding van de lerarenopleiding heeft hij ruim anderhalf jaar gewerkt als leraar maatschappijleer in het voortgezet onderwijs. Daarna was hij werkzaam voor vakbond De Unie, waar hij als vakbondsbestuurder en teamleider burgerluchtvaart heeft gewerkt. De afgelopen zes-en-een-half jaar was hij bestuurder bij CNV Onderwijs, waarvan de laatste vierenhalf jaar voorzitter.

Zijn ambitie verwoordt Michel Rog: “Als Kamerlid wil ik mij inzetten voor een sterke, stabiele en herkenbare CDA fractie. Doen wat nodig is om Nederland weer uit de crisis te helpen, zonder schulden door te schuiven naar toekomstige generaties. Ik wil graag helpen het vertrouwen tussen politiek en onderwijs te herstellen. Ons onderwijs is goed, maar we moeten de ambitie hebben om tot de wereldtop te behoren. Terug naar de menselijke maat, de leerling weer centraal en ruimte geven aan leraren en schoolleiders”. Het CDA speelt volgens Michel als middenpartij een cruciale rol om Nederland uit de crisis te helpen: “Ik geloof niet dat we alles aan de overheid moeten over laten en ik geloof ook niet dat de vrije markt voor alles de oplossing biedt. Het CDA is de partij van de samenleving. Ik geloof in de verbinding met mensen en met maatschappelijke organisaties, zoals in het onderwijs, in de zorg en op de arbeidsmarkt”.

Michel kent de Gooi en Vechtstreek goed, maar wil onze regio nog beter leren kennen. Zo zullen er de komende weken diverse werkbezoeken worden gepland. Ook bij verkiezingsbijeenkomsten zal Michel prominent aanwezig zijn. Zelf zegt hij “De Gooi en Vechtstreek is een mooie regio, waarvan het mooie in de toekomst bewaard moet blijven. Maar ook zijn er regionale problemen die aangepakt moeten worden. Te denken valt aan het beter inpassen van het treinverkeer in bebouwde kom en de Vecht; passende ondersteuning voor ouderen, gehandicapten en soms heel zwaar belaste mantelzorgers; en in iedere wijk basisonderwijs en kinderopvang van hoge kwaliteit en zonder wachtlijsten. Duurzame initiatieven zoals het in coöperatief verband aankopen van zonnepanelen verdienen steun, want zo dragen we er aan bij dat de Gooi en Vechtstreek ook voor toekomstige generaties een prachtstreek blijft om te wonen!

Naast de Gooi en Vechtstreek gaat Michel ook campagne voeren in de regio Amstel- en Meerlanden.