Najaarsledenvergadering CDA Huizen

CDA Huizen

De ALV zal plaatsvinden in de Oosterlichtkerk in Huizen.
De ALV zal plaatsvinden in de Oosterlichtkerk in Huizen.

Op woensdagavond 23 november bent u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering in Huizen. Vanwege een afzegging door Pieter Heerma zullen we alleen het huishoudelijke deel behandelen. De aanvang van de ALV is 20.00 uur met inloop vanaf 19.45 uur. in de Oosterlichtkerk op de Huizermaatweg 298 in Huizen.

Agenda huishoudelijk deel

Tijdens het huishoudelijke deel wat gehouden wordt van 20:00 uur tot 20:30 uur  wordt de volgende agenda gehanteerd.

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Verslag van de ALV van 25 mei 2016
  4. Begroting 2017 en Rekening 2016
  5. Rooster van aftreden bestuur en aanvulling bestuur
    Het bestuur draagt Jorn Bakker (20) voor als algemeen lid van het bestuur. Jorn studeert politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens de vergadering zal Jorn zich voorstellen.
  6. Rondvraag