Betrek mantelzorger bij het keukentafelgesprek

CDA Huizen

Mantelzorgers zijn actief op velerlei vlakken.
Mantelzorgers zijn actief op velerlei vlakken.

Er zijn ongeveer 4 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder die jaarlijks mantelzorg verlenen (1 op de 3 volwassenen). CDA vindt mantelzorgers en hun belangeloze inzet van onschatbare waarde voor onze samenleving.

CDA Huizen wil daarom dat mantelzorgers betrokken worden bij het zorgaanbod van de gemeente voor hun naaste. De gemeente moet luisteren naar de behoefte van mantelzorgers. Uit onderzoek blijkt dat er onvoldoende het geval.

85% mantelzorgers krijg geen uitnodiging

Volgens cijfers van MEZZO, de Landelijke vereniging voor Mantelzorg en Vrijwilligerszorg, kreeg in 2015 85% van de mantelzorgers geen uitnodiging van de gemeente voor het keukentafelgesprek, over nieuw zorgaanbod voor hun naaste. Daar komt bij dat een derde van de mantelzorgers heeft aangegeven dat er geen rekening is gehouden met hun wensen en behoeften. En 40% van de mantelzorgers geeft zelfs aan, zich sinds de decentralisatie van de Wmo zwaarder belast te voelen.

CDA Huizen wil weten of deze cijfers ook betrekking hebben op de gemeente Huizen of dat de gemeente een positieve uitzondering is en heeft daarom op de dag van de Mantelzorg hierover raadsvragen gesteld aan het college.