Ledenvergadering kandidatenlijst TK2017

CDA Huizen

Woensdagavond 26 oktober 2016 zal er een extra Algemene Ledenvergadering van CDA Huizen plaatsvinden vanwege de Tweede Kamerverkiezingen 2017. De aanvang is: 20.15 uur (met inloop vanaf 20.00 uur) in de Goede Herderkerk op de Piersonlaan 2 in Huizen.

Agenda Algemene ledenvergadering

Onderstaande agenda zal worden gehanteerd voor deze extra algemene ledenvergadering van CDA Huizen.

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Presentatie advieslijst en groslijst CDA Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017
 4. ALV kan besluiten in te stemmen met de advieslijst, of wijzigingen indienen op de advieslijst
  Er mogen alleen namen van personen ingevuld worden die op de groslijst (en dus ook op de advieslijst) voorkomen
 5. Vaststellen kieslijst door de CDA leden
  Het CDA bestuur verzorgt het indienen van het stembiljet bij het CDA Partijbureau
 6. Concept verkiezingsprogramma, gelegenheid tot indienden amendementen
  Het concept-verkiezingsprogramma van het CDA en het format voor amendementen op het verkiezingsprogramma is te downloaden via www.cda.nl/TK2017
 7. Rondvraag