Ledenvergadering CDA Huizen oordeelt positief over fractiebeleid inzake De Graaf Wichman

CDA Huizen

Het CDA Huizen heeft een extra openbare ledenvergadering gehouden waarin de gemeenteraadsfractie gelegenheid kreeg het beleid toe te lichten inzake het De Graaf Wichman-uitgaanscentrum en de toekenning van een schadeclaim aan de exploitant van dit uitgaanscentrum. De CDA-fractie stemde in juli 2005, tezamen met de overgrote meerderheid van de gemeenteraad, in met een vergoeding van €750.000,-. Deze eenmalige vergoeding deed in Huizen publicitair veel stof opwaaien en het besluit leidde tot een reeks ingezonden brieven in de lokale pers.

Tijdens de vergadering, die ook toegankelijk was voor belangstellende niet-leden, toonden de leden van het CDA Huizen zich aanvankelijk zeer kritisch en sceptisch. Maar na de uitvoerige uitleg en de toelichting van de fractie kon men instemmen met het gevoerde beleid en toonden de leden begrip voor het door de fractie, met tegenzin, genomen besluit.

In de toelichting van de fractie kwam duidelijk naar voren dat de fractie en het gemeentebestuur niet over één nacht ijs waren gegaan en een zorgvuldige afweging hadden gemaakt van de verschillende scenario’s. Het gemeentebestuur had juridische experts geraadpleegd en deze waren van mening dat de exploitant op basis van een eerder geldende verordening en gewijzigde landelijke wetgeving rechten kon doen gelden om 22 kansspelautomaten in het De Graaf Wichman-centrum te plaatsen. Het door een CDJA-lid geïnitieerde referendum van juni 2004 heeft het gemeentebestuur duidelijk gemaakt dat ook deze 22 kansspeelautomaten door de Huizer gemeenschap in overgrote meerderheid niet worden gewenst. Het bestaande recht van de exploitant moest dus worden afgekocht en met een akkoord werd voorkomen dat het college en de raad zouden verzanden in, mogelijk langdurige, juridische procedures met een ongewisse uitkomst. Daarenboven werd met het akkoord met de exploitant bereikt dat deze nieuwe investeringen in het uitgaanscentrum zou doen en dat de betrokken ondernemer zijn initiatieven voor het “Oude Haven”-gebied zou staken zodat dit gebied zonder beperkingen ontwikkeld kan worden volgens de door de gemeente gewenste visie.

De leden van het CDA Huizen toonden zich nog wel teleurgesteld over het “gebrekkige” communicatiebeleid van de gemeente Huizen over de toekenning van de eenmalige vergoeding. Zo was de indruk ontstaan dat er een “waas van geheimhouding” hing over de totale besluitvorming, terwijl de geheimhouding slechts betrekking had op een beperkt aantal elementen uit het dossier.