CDA Huizen informeert leden over Graaf Wichman

CDA Huizen

In de afgelopen zomermaanden is gebleken dat er veel onduidelijkheid heerst over het door de Raad genomen besluit tot een eenmalige vergoeding van € 750.000,– aan de exploitant van het uitgaanscentrum “de Graaf Wichman”. De ingezonden brieven hierover in de pers leiden tot verwarring en blijken voortdurend weer nieuwe vragen en reacties op te roepen, wat uiteindelijk de duidelijkheid voor de burger niet ten goede komt. Om die reden neemt het CDA het initiatief om in een rechtstreekse ontmoeting met de leden de argumenten kenbaar te maken die de fractie hebben doen besluiten om uiteindelijk met de grootst mogelijke tegenzin met het voorstel van het College van B&W akkoord te gaan.

Daarom zal op donderdag 29 september a.s. van 20.00 uur tot 22.00 uur, locatie: Chr. Gereformeerde Kerk, Bakboord 72 te Huizen een openbare ledenvergadering door het CDA Huizen worden georganiseerd, waar informatie wordt verstrekt en waar leden volop de gelegenheid krijgen om vragen te stellen. Naast CDA leden zijn ook eventuele andere belangstellenden van harte uitgenodigd. Om logistieke redenen is het wel van belang dat niet-leden zich voorafgaand aan deze bijeenkomst aanmelden.