Aankondiging: ALV op 26 mei

CDA Huizen

De volgende algemene ledenvergadering van CDA Huizen zal plaatsvinden op dinsdag 26 mei. Meer details volgen, dus houdt u deze website en pagina in de gaten.

Aanvang 20.00 uur, inloop v.a. 19.45 uur. Plaats: zaal Oosterlichtkerk, Huizermaatweg 298, 1276 LJ Huizen

Agenda ledenvergadering

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de ALV van 3 december 2014 en 6 maart 2015. (bijlage)
4. Vaststelling Jaarverslag CDA Huizen 2014 (bijlage)
5. Vaststelling Jaarrekening 2014 (bijlage) en verslag kascommissie
6. Rondvraag
 
7. Pauze
 
8. Lezing van wethouder Janny Bakker “Het  sociale domein en de vraag hoe we daarin als CDA een herkenbaar profiel zouden kunnen hebben”
Deze lezing is tevens toegankelijk voor CDA-leden en introducé’s uit de regio! Welkom.
9. Afsluiting, gelegenheid tot napraten