CDA stelt vragen over brandveiligheid in seniorencomplexen

CDA Huizen

Hulpverlening door brandweer aan slachtoffer(s).
Hulpverlening door brandweer aan slachtoffer(s).

Onlangs vielen er in Nijmegen vier dodelijke slachtoffers toen er brand uitbrak in een seniorenflat. Zij waren alle vier ouder dan 80 jaar en woonden zelfstandig in hun eigen appartement. In Rhenen, Zwolle en Wormerveer vielen doden bij branden in een zorgcentrum en bij instellingen voor gehandicaptenzorg. Deze informatie werd op 12 april bekend gemaakt in het TV-programma De Monitor. Uit de reportage van De Monitor krijgt de kijker de indruk dat er het nodige mis is op het gebied van brandveiligheid in de zorg. Er worden geen of weinig oefeningen gehouden, er zijn geen BHV-ers aanwezig, ontwerp- en constructiefouten in de bouw en afwezige of geblokkeerde nooduitgangen.

De CDA-fractie vindt deze informatie zorgwekkend en vraagt zich af hoe het staat met de brandveiligheid de seniorencomplexen en de zorgcentra in ons dorp. De vraag naar de brandveiligheid in seniorenflats vinden wij belangrijk omdat steeds meer ouderen en andere kwetsbare personen langer zelfstandig blijven.

Het CDA heeft daarom over dit onderwerp zes vragen aan het College van B&W gesteld:

  1. Worden alle gebouwen dit jaar op brandveiligheid gecontroleerd? Zo ja, wanneer?
  2. Voldoen alle gebouwen op dit moment aan alle eisen van brandveiligheid, met name wat betreft het ontwerp, de constructie en de gebruikte materialen? Heeft de brandweer de bouwtekeningen gecontroleerd en goedgekeurd?
  3. Beschikken alle gebouwen over deugdelijke en niet-geblokkeerde nooduitgangen?
  4. Worden de bewoners over de resultaten van de controle geïnformeerd?
  5. Controleert de brandweer ook op het uitvoeren van brand- en ontruimingsoefeningen?
  6. Kunt u de raad uiterlijk 1 juli 2015 rapporteren over de brandveiligheid van alle wooncomplexen waar veel senioren bij elkaar wonen, de zorgcentra voor ouderen en de instellingen voor mensen met een verstandelijke of visuele beperking?

Wethouder Pas heeft toegezegd dat hij de gevraagde rapportage over de brandveiligheid van alle complexen waar senioren bij elkaar wonen, in het bijzonder seniorenflats, voor 1 juli a.s. aan de raad te zullen overleggen.