Energietransitie: “het is geen elitair feestje!”

CDA Huizen

“Iedereen moet mee kunnen doen aan de energietransitie; het is geen elitair feestje!”

Een duidelijke statement van Henri Bontenbal, 17e op de kandidatenlijst van CDA voor de Tweede Kamer. Afgelopen donderdag ging hij in gesprek met CDA Huizen en belangstellenden over zijn ideeën hoe de klimaatcrisis aan te pakken. Henri staat  voor een ambitieuze én haalbare aanpak: “Liever een stapsgewijze aanpak die werkt, dan een wedstrijdje ‘wie durft de hoogste doelen op tafel te leggen’.

Henri weet waarover hij spreekt. Hij heeft een technische studie gevolgd, is werkzaam in de energiesector en verdiept zich al jaren in duurzaamheid en de energietransitie. Jaren geleden werd hij geïnspireerd door Ruud Lubbers die met hem over duurzaamheid en klimaatbeleid in gesprek ging. “Ruud Lubbers vond het belangrijk dat duurzaamheid een hoge plek op de agenda van het CDA zou krijgen. Hij had dit karwei graag afgemaakt. Laten wij met elkaar dit karwei afmaken. De urgentie is hoog, de dreiging van deze problematiek kan groter worden dan de huidige coronacrisis”.

Henri streeft naar een Nationaal Programma voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving, vergelijkbaar met destijds de Deltawerken. Dit programma zou moeten worden gefinancierd uit de algemene middelen. Daarmee kunnen de lasten eerlijk worden verdeeld en is een daadkrachtige aanpak mogelijk.

Vijfpunten-agenda

Om dit tot stand te brengen, heeft hij een vijfpunten-agenda:

  1. We moeten een klimaatbeleid voeren dat echt werkt en we hebben maar één keer de kans om dit goed neer te zetten. Bewustwording, besparing en alternatieve bronnen voor het energieopwekking zijn uitgangspunten voor de energietransitie. Houdt het simpel waar dat kan en doe het stapsgewijs als dit effectiever is. Bijvoorbeeld bij de verduurzaming van woningen. De hybride warmtepomp staat nog veel te weinig op het netvlies als effectieve tussenoplossing in afwachting van verdergaande ontwikkelingen en technische mogelijkheden. De hybride warmtepomp maakt de verduurzaming van woningen niet in één stap 100% energieneutraal, maar bespaart wel heel veel energie in vergelijking met de traditionele cv-ketels. Henri pleit voor een Adviesraad waarin ook burgers deelnemen; “die kan meekijken hoe de energietransitie verloopt, hoe het beter kan en waar het beter moet.
  2. Iedereen moet mee kunnen doen: het is geen elitefeestje, draagkracht en draagvlak zijn essentieel.
  3. Stimuleer en benut het economische verdienvermogen van duurzaamheid. Nederland loopt op veel gebieden in de innovatieve voorhoede; dat biedt kansen voor de economie die je als overheid zou moeten stimuleren en faciliteren. Help bedrijven om de transitie te maken door de nodige infrastructuur aan te leggen, bijvoorbeeld voor het transport van energie uit nieuwe energiebronnen, door langetermijninvesteringen te faciliteren, door mee te denken.
  4. Doe het samen met de andere Europese landen; alleen gaat het misschien sneller, maar samen komen we veel verder.
  5. We willen de wereld minstens zo mooi doorgeven aan de volgende generaties als die nu is; duurzaamheid gaat om dan ook verder dan ‘alleen maar’ de energietransitie en klimaatbeleid, opgaven in zichzelf al buitengewoon complex zijn. Maar ook de kwaliteit van het landschap en ruimte is belangrijk. Ruimte wordt in Nederland steeds schaarser en er is een grote concurrentie tussen verschillende gebruiksfuncties zoals landbouw, wonen, recreëren, bedrijvenparken, datacenters etc. De overheid moet hierin een rol vervullen door meer en duidelijkere kaders te stellen en de belangenafweging in goede banen te leiden. Er zijn hier goede voorbeelden van, bijvoorbeeld in Zeeland waar de provincie de regie van de regionale energiestrategie (RES) op zich heeft genomen. Het rentmeesterschap, zoals het CDA dit noemt, vraagt van ons dat we ook lastige keuzes niet uit de weg gaan en bijvoorbeeld de mogelijkheden van kernenergie weer gaan onderzoeken.

De belangstelling voor deze College Tour was groot, en het debat dat volgde op de introductie was levendig en bood volop de gelegenheid om de onderliggende inhoud van Henri zijn agenda te bespreken. Bert Rebel, wethouder in Huizen met o.a. milieu en duurzaamheid in zijn portefeuille, bracht de praktijk van de energietransitie in de gemeenten in het debat. Iedereen was onder de indruk van de deskundigheid, het toegankelijke taalgebruik en de concrete antwoorden van Henri. “Dit hebben we in de Tweede Kamer hard nodig, iemand die de vele proefballonnetjes kan doorprikken en de feiten kent en op tafel kan leggen.

Help mee met het uitdragen van het verhaal van het CDA. Stem op 17 maart. https://www.cda.nl/standpunten/duurzaamheid