Keucheniushof

CDA Huizen

Schets van Visser Bouwmaatschappij van de nieuwe Keucheniushof
Schets van Visser Bouwmaatschappij van de nieuwe Keucheniushof

In de raadsvergadering van 16 maart is de raad unaniem akkoord gegaan met het raadsvoorstel “Herontwikkeling Keucheniusgebied”. Dit betekent dat we gaan eindelijk bouwen in het Keucheniusgebied!

Tijdens deze collegeperiode zijn er al grote stappen gezet in het dossier Keucheniusgebied. Na zoveel jaar braakliggend terrein wordt het nu echt tijd dat er gebouwd gaat worden en dat het oude dorp de uitstraling krijgt die het verdient.

Wat hebben we gedaan?

Een kleine opsomming van de activiteiten van de afgelopen periode: Er is een participatieproces opgestart met hele enthousiaste deelnemers. In september 2016 heeft de raad enthousiast op de uitkomsten van het participatieproces gereageerd. Het plan was een Keucheniushof met daaraan gekoppeld een termijnagenda. Want met de invulling van alleen het Keucheniusgebied zijn we er nog niet.

Impressie van het straatbeeld van Keucheniushof
Impressie van het straatbeeld van Keucheniushof

In November 2016 heeft de Raad besloten dat er een Tender gestart moest worden voor het Keucheniusgebied, maar Visser Bouwbedrijf verrast ons en komt met een mooi plan. Een kleinschalig Keucheniushof, met woningen in de sfeer van het oude dorp, want er is geen woning gelijk. Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor commerciële activiteiten. 

De schets ziet er veelbelovend uit en wij gaan ervan uit dat de uitvoering net zo mooi zal zijn.

Commerciële ruimten

Het CDA heeft diverse gesprekken gehad met de participanten, de bewoners en de winkeliers. Ze zijn teleurgesteld over het aantal commerciële ruimten. In bovenstaande plan is er inderdaad minder ruimte voor commerciële activiteiten. Dat komt doordat het plan als geheel veel compacter kon worden gemaakt, waardoor ondergronds parkeren voor de nieuwe bewoners niet nodig bleek. Voor de uitstraling van het gebied is het natuurlijk heel mooi dat er een stuk minder woningen komen dat dat aanvankelijk voor de grondopbrengst nodig leek te zijn. Maar het CDA begrijpt op dit punt wel de teleurstelling van de participatiegroep.

Toch is het CDA heel blij dat er eindelijk een plan is van een projectontwikkelaar dat past bij de maat en schaal van Huizen. Er komt nu een einde aan het lelijke braakliggend terrein, dat alle ontwikkelingen in het dorp in de weg stond. 

En nu we als gemeente met de invulling van dit terrein zijn begonnen, verwacht het CDA ook stappen door andere belanghebbenden, zoals die ook in de termijnagenda opgenomen zijn.

Termijnagenda

Termijnagenda is als een stip aan de horizon
Termijnagenda is als een stip aan de horizon

In de gesprekken met  de participatiegroep en diverse inwoners horen we vaak enthousiaste ideeën. Veel ideeën spreken ons aan en zouden we graag verwezenlijkt zien. Maar we moeten ons realiseren dat we nu eenmaal niet gaan over andermans grond en eigendommen. Om ideeën uit te voeren zijn we vaak afhankelijk van andere eigenaren in dit gebied. Het CDA heeft er vertrouwen in dat dit college voortdurend in overleg is met deze eigenaren, om te bezien wat op korte of middellange termijn wel mogelijk is. 

We blijven de termijn agenda beschouwen als leidraad voor de toekomst van ons dorpscentrum. Er staan nog heel veel zaken in de termijnagenda. Niet alles kan en zeker niet alles kan tegelijk, maar het CDA ziet de ontwikkeling van het braakliggend terrein aan de Keucheniusstraat als een belangrijke eerste stap, die naar onze verwachting een sneeuwbaleffect gaat krijgen voor de verdere ontwikkeling van de diverse onderdelen van de termijnagenda. 

Het CDA, en we hopen u ook, kijkt enorm uit naar de bouw van het Keucheniushof door Visser Bouwbedrijf en hopen dat dit snel gaat gebeuren.  We wensen de heer Visser heel veel succes met de bouw. Zo bouwen we met elkaar aan een Huizen dat we door willen geven!

Foto en rechten

De afbeelding in dit artikel heeft de volgende bron en is vrij gegeven onder rechten Pixabay Licentie.