Jongerenburgemeester Huizen bezoekt CDA-fractie

CDA Huizen

Madelyn Deuten, de jongerenburgemeester van onze gemeente, heeft tijdens de eerste fractievergadering van 2013 een bezoek gebracht aan de Huizer CDA-fractie. De jongerenburgemeester is een nieuw fenomeen in het Gooi en heeft als doel de politiek en jeugd bij elkaar te brengen.

Madelyn is leerlinge van het Erfgooierscollege en zij vervult deze functie voor de periode van één jaar. De belangrijkste gespreksonderwerpen tijdens het gesprek met de fractie: Uitgaan in Huizen, openbaar vervoer (ook in het weekend) en de wijze waarop Madelyn en de jongerendenktank “Rumoer” betrokken kunnen worden bij de taken die de gemeente binnenkort krijgt op het gebied van de jeugdzorg. Het gesprek krijgt in de loop van het jaar een vervolg waarbij Rumoer zal aansluiten. Meer informatie over de jongerenburgemeester is te vinden op www.jonggooiland.nl.