CDA enthousiast over voorstel voor de Transitie Jeugdzorg

CDA Huizen

Het huidige stelsel voor de jeugdzorg is niet effectief. De kosten zijn te hoog, de samenwerking is gebrekkig en de resultaten zijn te gering. Dat moet anders. Dat kan anders. Het CDA is daarom een groot voorstander van de transitie van de jeugdzorg.

De transitie van de jeugdzorg is geen eenvoudige klus om te klaren. De CDA-fractie kan zicht daarom goed vinden in de regionale aanpak die in de notitie ‘Regiemodel’ en in het ‘Plan van Aanpak’ wordt voorgesteld. Toch zullen wij het succes van de transitie beoordelen op de lokale effecten. Wij zullen de voorstellen beoordelen op de vraag: wat zijn de effecten voor de kwetsbare jongeren? Worden zij en het gezin waarin zij opgroeien er beter van? Het CDA kan deze vragen in positieve zin beantwoorden. Wij verwachten dat het Regiemodel en het Plan van Aanpak leiden tot een goede jeugdzorg in ons dorp.

Kritisch

Het CDA heeft wel een kritische opmerking gemaakt omdat er nauwelijks oog lijkt te zijn voor de financiële, organisatorische en inhoudelijke risico’s. Jeugdzorg gaat namelijk over kwetsbare jongeren en hun ouders. De gezinnen waarin zij opgroeien hebben vaak veel complexe problemen met een hardnekkig karakter. Mogelijke problemen zijn: loverboys, gezinsmoorden, jeugdcriminaliteit, leer- en opvoedingsproblemen. Het zal in de komende jaren allemaal op het bordje van de wethouder terecht komen. Meer dan tot nu toe zal de gemeente aangesproken worden op haar verantwoordelijkheid en de wijze waarop zij heeft gehandeld

Het CDA is er van overtuigd dat de opvoedingsondersteuning het beste via de gemeenten kan worden georganiseerd. Op het sociale domein zal de positie van gemeenten worden versterkt. De gemeente wordt daar echt de ‘eerste overheid’. Het CDA vindt het daarom van groot belang dat er een sterke samenhang gerealiseerd wordt op het gebied van jeugdzorg, werk, sociale zekerheid en de decentralisatie van de AWBZ.

Pedagogische Civil Society

Als geen ander gelooft het CDA in de kracht van de samenleving en midden in die samenleving staat het kerngezin. Daar gebeurt het. Als het goed gaat, maar ook als het fout gaat. Het kerngezin kan echter alleen goed functioneren als daar omheen een samenleving bestaat, waarin aandacht en zorg voor elkaar kernwaarden zijn. Als gezinspartij – denk aan het pleidooi dat Enneüs Heerma al in de jaren negentig hield ten gunste van het gezin – vinden wij dat ouders niet in hun uppie kinderen opvoeden. Ook leraren, medewerkers van de kinderopvang, trainers van sportverenigingen, dominees, imams, leiders bij de scouting, de agent en de kassière moeten hun steentje bijdragen. Verantwoordelijkheid nemen. Kinderen een perspectief geven. Grenzen stellen en zo nodig de les lezen.

Amendement

De transitie jeugdzorg brengt grote veranderingen, maar ook risico’s met zich mee. Het is daarom voor de raad van belang goed te kunnen volgen wat er gebeurt. Het CDA heeft daarom voorgesteld om het protocol Grote Projecten van toepassing te verklaren. Het CDA heeft daarom, samen met de andere coalitiepartijen, een amendement ingediend, waarmee de gemeenteraad unaniem heeft ingestemd.

Meer informatie:  keesdekok@cdahuizen.nl