Lidl Nederland ontvangt CDA-fractie Huizen in duurzaam hoofdkantoor

CDA Huizen

Donderdag 21 februari 2013 is de CDA-fractie Huizen gastvrij ontvangen in het hoofdkantoor van Lidl Nederland aan de Havenstraat. Lidl heeft sinds een half jaar een nieuw kantoor en een winkel in gebruik op het Lucent-terein. De CDA-fractie was benieuwd naar het reilen en zeilen van één van de grootste werkgevers (250 personeelsleden) in Huizen in deze economisch moeilijke tijd.

Groei en Milieubewust

De heer Marcel Ganzeboom en mevrouw Marlijn Somhorst informeerden de CDA-raadsleden over de resultaten van Lidl in Nederland en de manier waarop het bedrijf met het milieu en energieverbruik omgaat.

Duurzaamheid heeft Lidl hoog in het vandaal staan. Niet alleen omdat het bij de tijd hoort, maar ook omdat het rendeert. Zo wordt voor het hoofdkantoor en de winkel voor de opwekking van energie gebruik gemaakt van een windmolen en leveren de zonnepanelen op de daken een besparing van meer dan 30% van het energieverbruik op. Ook wordt gebruik gemaakt van koude-warmteopslag, een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem; met deze techniek worden de gebouwen verwarmd en/of gekoeld. Volgens mevrouw Somhorst heeft Lidl niet alleen een duurzaam hoofdkantoor, maar kiest Lidl ook bewust voor het verkopen van duurzame producten.

Over de winkel in Huizen is Lidl tevreden. “Het is duidelijk dat de consument zijn weg naar  Lidl heeft gevonden”.

Tevreden in en met Huizen

Ganzeboom vertelt dat Lidl Nederland zich goed thuis voelt in Huizen. Lidl is dan ook actief betrokken bij de samenleving, bijvoorbeeld door middel van sponsoring van South Sea Jazz en de Wolfskamerloop.

De CDA-fractie kijkt met tevredenheid terug op het bezoek aan Lidl Nederland. Het is inspirerend om te zien hoe een ondernemer in Huizen ondanks economische tegenwind toch bewust kiest voor duurzaamheid.