Janny Bakker voorgedragen voor CDA partijbestuur

CDA Huizen

Wethouder Janny Bakker voordragen voor CDA partijbestuur
Wethouder Janny Bakker voordragen voor CDA partijbestuur

Onze CDA wethouder Janny Bakker is kandidaat voor het landelijk bestuur van het CDA. Op 8 november is er een landelijk partijcongres in Alkmaar wat zich afspeelt rondom de Grote Kerk en theater de Vest in Alkmaar. De nieuwe bestuursleden worden tijdens de najaarscongres gekozen. Janny Bakker is voorgedragen voor de vacature van ‘vrijgekozen lid Sociale Zaken’.

Het bestuur van de Huizer CDA afdeling is verheugd met deze voordracht. Janny heeft zich jaren ingezet als wethouder voor de ‘Huizer aanpak’ waar het gaat om de WMO aanpak op gemeentelijk niveau. Vanuit deze hoedanigheid is Janny een graag geziene spreker over dit onderwerp (op afdeling en regiobijeenkomsten). Daarnaast is Janny actief binnen het CDAV en schrijft Janny regelmatig een blog over haar werkzaamheden.

Sinds de start van het nieuwe college in Huizen heeft Janny Bakker ook de portefeuille Sociale Zaken. Janny Bakker spreekt haar ambitie uit om niet vanuit wetten (participatiewet, WMO, etc) te denken, maar vanuit de mensen. Dit is waar het CDA voor staat en daar bieden de decentralisaties de gemeenten veel kansen.

Meer informatie over voordracht