Janny Bakker-Klein lijsttrekker CDA Huizen

CDA Huizen

In de algemene ledenvergadering van de CDA afdeling Huizen op 11 juni is Janny Bakker Klein door het afdelingsbestuur voorgedragen als lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. De vergadering stemde daar unaniem en met applaus mee in. De kieslijst zal in het najaar definitief door de ALV worden vastgesteld. Janny Bakker was ook in 2006 lijsttrekker en is nu wethouder in Huizen. Janny Bakker Klein zal deel gaan uitmaken van de selectiecommissie die een advies zal uitbrengen aan het bestuur voor de samenstelling van de kieslijst. Een programmacommissie heeft reeds verschillende bijeenkomsten gehad met leden en vertegenwoordigers van maatschappelijk organisaties om kernpunten te bepalen voor het verkiezingsprogramma voor de periode 2010-2014.

Janny Bakker bedankte de leden voor het hernieuwde vertrouwen. Zij benadrukte dat heel veel uit het voorgaande verkiezingsprogramma is gerealiseerd, omdat het CDA Huizen niet alleen praat, maar ook doet wat zij belooft. Zij constateerde dat de recente Europese verkiezingen opnieuw duidelijk maken dat mensen zich zorgen maken. Er is sprake van een economische crisis, waardoor mensen bang zijn hun baan te verliezen of hun bedrijf niet langer overeind te kunnen houden. Er is ook sprake van een klimaatcrisis, waarover mensen zich zorgen maken. Maar er is ook een identiteitscrisis aan de gang. Mensen voelen zich bovendien, mede door de globalisering, in toenemende mate onveilig en zijn bang voor het verlies van eigenheid en identiteit.

“Het CDA is een partij die van oudsher altijd heel dicht bij mensen heeft gestaan en dat nog steeds doet”, aldus Janny Bakker. Door werkbezoeken aan maatschappelijke organisaties en via individuele contacten probeert het CDA zo
goed mogelijk aan te sluiten bij wat er onder de Huizers leeft, om daarop concreet antwoorden te kunnen geven. Zo bereikt het CDA concrete resultaten in Huizen op het gebied van (nieuwe) werkgelegenheid en zorgt het CDA ook voor meer veiligheid op straat. Daarbij houdt het CDA Huizen ook oog voor de belangen van kwetsbare groepen, zoals ouderen en gehandicapten en zet het CDA zich in voor sport, als belangrijk “bindmiddel” in de samenleving. De kunst is om de resultaten van dit beleid goed over het voetlicht te brengen. Janny Bakker gaf aan veel zin in die uitdaging te hebben.