ALV CDA Huizen

Graag nodigen we u allen uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze CDA-afdeling te Huizen, op donderdag 11 juni 2009 om 20:00 uur (inloop met koffie 19:45 uur) in de Kruiskerk, J. van Wassenaarstraat 1(hoek Naarderstraat ).

Agenda:

 • Opening door de voorzitter en Mededelingen
 • Verslag ALV van 13 november 2009
 • Jaarverslag 2008
 • Financieel Jaarverslag 2008
 • Verslag van de kascommissie;Goedkeuring financieel jaarverslag
 • Benoeming kascommissie voor 2009
 • Bestuursverkiezing
 • Gemeenteraadsverkiezing 2010
 • Bepaling uitgangspunt voor aantal zittingstermijnen raadsleden
 • Bepalen vorm voor goedkeuring collegeakkoord
 • Status Selectiecommissie
 • Status Programmacommissie
 • Status Campagnecommissie
 • Voordracht en benoeming Lijsttrekker
 • Rondvraag, afsluiting en vaststelling volgende vergadering

Om ongeveer 21:30 uur is er een pauze en na afloop is er gelegenheid om met een drankje na te praten. We vertrouwen op een grote opkomst voor deze avond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *