ALV CDA Huizen

CDA Huizen

Graag nodigen we u allen uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze CDA-afdeling te Huizen, op donderdag 11 juni 2009 om 20:00 uur (inloop met koffie 19:45 uur) in de Kruiskerk, J. van Wassenaarstraat 1(hoek Naarderstraat ).

Agenda:

 • Opening door de voorzitter en Mededelingen
 • Verslag ALV van 13 november 2009
 • Jaarverslag 2008
 • Financieel Jaarverslag 2008
 • Verslag van de kascommissie;Goedkeuring financieel jaarverslag
 • Benoeming kascommissie voor 2009
 • Bestuursverkiezing
 • Gemeenteraadsverkiezing 2010
 • Bepaling uitgangspunt voor aantal zittingstermijnen raadsleden
 • Bepalen vorm voor goedkeuring collegeakkoord
 • Status Selectiecommissie
 • Status Programmacommissie
 • Status Campagnecommissie
 • Voordracht en benoeming Lijsttrekker
 • Rondvraag, afsluiting en vaststelling volgende vergadering

Om ongeveer 21:30 uur is er een pauze en na afloop is er gelegenheid om met een drankje na te praten. We vertrouwen op een grote opkomst voor deze avond.