CDA-fractie kritisch tijdens behandeling voorjaarsnota

CDA Huizen

CDA-FRACTIE KRITISCH TIJDENS BEHANDELING VOORJAARSNOTA

De CDA-fractie kijkt met tevredenheid terug op een goede behandeling van de voorjaarsnota in de gemeenteraad van Huizen. Tijdens de voorjaarsnota kunnen politieke partijen accenten aangeven voor de begroting van het jaar daarop. De CDA fractie heeft volgens fractievoorzitter Bert Rebel van die gelegenheid ruimschoots gebruik gemaakt. “Wij hebben op een aantal wezenlijke onderdelen beleidswijzigingen geforceerd”, aldus Rebel.

Wijkwachten
De CDA-fractie wil tenminste acht mensen met een uitkering aan het werk helpen als “wijkwacht”. Het mes snijdt volgens Rebel aan twee kanten: “Er komt meer toezicht op straat, en er wordt aan de mensen die dit werk gaan doen een kans geboden om een zinvolle bijdrage aan de samenleving te leveren”. De motie die het CDA hiervoor indiende kreeg brede steun in de gemeenteraad. Het college gaat de plannen nu verder uitwerken.

Tariefstijging 2010
Het voorstel van het college om de Onroerende Zaakbelasting (OZB) in 2010 met 1,5 procent in plaats van de eerder genoemde 4,2 procent te laten stijgen kreeg de instemming van de CDA fractie. Bert Rebel merkte echter op dat het CDA het niet uit te leggen vindt dat voor de verenigingen (o.a. alle sportverenigingen die huur aan de gemeente moeten betalen) en voor bedrijven wel aan 4,2 procent werd vastgehouden. Door een motie van het CDA is dit voornemen van de baan en wordt ook aan verenigingen en bedrijven niet meer dan 1,5 procent verhoging van de tarieven in rekening gebracht. Met diezelfde motie werd door het CDA ook voorgesteld om de begraaftarieven betaalbaar te houden. De motie werd door een meerderheid van de Raad overgenomen en het college gaat de aangepaste tarieven in de begroting 2010 verwerken.
Het CDA vindt dat de gemeente in tijden van economische tegenwind de belastingtarieven voor burgers zo laag mogelijk moet houden. Het voorstel van een aantal oppositiepartijen, om een fors deel van de reserves van de gemeente te gaan investeren, betekent echter dat de OZB met 25 procent zal moeten stijgen. Daar kon de CDA-fractie, evenals de meerderheid van de Raad, niet mee akkoord gaan.

Zwembad Sijsjesberg
Tenslotte sprak Bert Rebel zich namens het CDA nadrukkelijk uit voor het behouden van de huidige sfeer van het zwembad Sijsjesberg, dat volgens het CDA het mooiste buitenzwembad van Nederland en dï trots van Huizen is. Hiermee schaart de CDA fractie zich samen met de VVD tegenover PvdA en Christen Unie, die Sijsjesberg willen omvormen tot een subtropisch zwemparadijs of willen uitbreiden met welness-faciliteiten. In september komt het college met een visie op de toekomst van Sijsjesberg.