Investeren in subsidiekennis

CDA Huizen

Samenwerking in de regio voor subsidies
Samenwerking in de regio voor subsidies

Europa, het Rijk en provincies hebben vele miljoenen euro’s beschikbaar voor subsidies aan gemeenten. Onder meer door gebrek aan kennis lopen veel gemeenten echter subsidiegeld mis, waarschijnlijk ook Huizen, en dat is zonde! Voor de kleinere gemeente is het niet eenvoudig om voldoende subsidiekennis in huis te hebben. Gebrek aan kennis over subsidies kan gemeenten dus geld kosten; maar ook het omgekeerde geldt: investeren in subsidiekennis loont.

Sterk maken in regioverband voor subsidiekennis

Een door CDA Huizen ingediende motie waarmee het college werd opgedragen dat onze gemeente zich in regioverband sterk gaat maken om subsidiekennis te mobiliseren werd door bijna alle fracties aangenomen. Huizen kan in de toekomst optimaal profiteren van de vele subsidieregelingen die voor gemeenten beschikbaar is.

Uitblijven reactie college

De motie droeg het college ook op de raad hierover te rapporteren bij de behandeling van de begroting 2017 in de raadsvergadering van 27 oktober 2016, vandaag dus. Tot haar spijt heeft CDA Huizen geconstateerd dat deze rapportage de raad niet is aangeboden. Wij verwachten van het college een spoedige reactie.