Belastingnota 2017 gemeente Huizen

CDA Huizen

CDA Huizen heeft ingestemd met de voorstellen zoals deze zijn opgenomen in de Belastingnota 2017. Daaruit blijkt dat het gematigd tarievenbeleid van de gemeente Huizen wordt voortgezet. In 2017 worden de tarieven van de onroerend zaakbelastingen (OZB) ook verlaagd met 10%. Huizen ontziet hiermee haar inwoners vanwege de economische omstandigheden.

De gemeentelijke woonlasten (afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelastingen) 2017 dalen voor alle inwoners ten opzichte van 2016. Voor eigenaren van een woning met minimaal 1,9%, voor inwoners met een huurwoning zelfs met 9,3%.

Uit het jaarlijkse Coelo-onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten blijkt dat de gemeente Huizen met deze lasten de 57e plaats inneemt, de gemeente op plaats 1 (Aalten, 27.000 inwoners) heeft de laagste tarieven, die op de 396e plaats (Blaricum, 9.000 inwoners) de hoogste.

Continuering BIZ Hart van Huizen

Hart voor HuizenCDA Huizen constateert met genoegen dat de winkeliers in het Hart van Huizen gekozen hebben voor continuering van de BIZ (Bedrijfs InvesteringsZone). Hierdoor zal ook de komende 5 jaar door zowel ondernemers als gemeente geïnvesteerd wordt in een aantrekkelijk centrumgebied. Niet alleen de leefbaarheid, de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit is hiermee gediend. De BIZ verhoogt ook de economische ontwikkeling, waardoor, bijvoorbeeld, evenementen de aantrekkingskracht van het gebied kunnen verhogen.