Initiatiefvoorstel antieke lichtmasten in de Wijgert Kooijbuurt

CDA Huizen

Afgelopen donderdagavond (4 juli 2013) beleefde de Huizer gemeenteraad een primeur: een burgerinitiatief. Een voorstel dat is opgestart door een betrokken inwoner van Huizen, met het verzoek de huidige lantaarnpalen in de karakteristieke Wijgert Kooijbuurt (op termijn) te vervangen door antieke exemplaren. Op dit moment zijn er echter twee beperkende factoren om de antieke lichtmasten te realiseren: het Beleidsplan openbare verlichting, waar deze buurt buiten valt, en de extra euro’s die nodig zijn om ‘nieuwe antieke’ palen neer te zetten. Het CDA heeft daarom een motie ingediend die raadsbrede steun kreeg. Dankzij deze motie wordt het Beleidsplan openbare verlichting aangepast, waardoor het mogelijk wordt dat er op termijn bij voldoende budget antieke lichtmasten geplaatst kunnen worden. Het is dus zeker nog geen harde toezegging op dit moment aan de buurtbewoners (daar is nu ook geen budget voor), maar wel een gebaar en actie van het CDA (en uiteindelijk de voltallige raad) aan de initiatiefnemers dat wij het beleidsmatig in ieder geval wel mogelijk willen maken. Tegen de tijd dat de lichtmasten aan vervanging toe zijn kan er dan besloten worden om de bestaande lichtmasten te vervangen door gewone of antieke masten.