Hernieuwde behandeling herinrichting Havenstraat, 4 juli 2013

CDA Huizen

Tijdens de raadsvergadering op 25 april heeft de CDA-fractie, samen met diverse andere partijen een amendement ingediend, waarbij het college van een raadsmeerderheid de opdracht leek te gaan krijgen om, bij de herinrichting van de Havenstraat, een vrijliggend fietspad aan te leggen. De CDA-fractie noemde daar twee redenen voor, namelijk veiligheid en comfort voor fietsers. Een aantal fracties, die in eerdere instantie het amendement steunden, trok afgelopen donderdag echter hun steun in. Dit betekent dat het vrijliggend fietspad langs dit deel van de Havenstraat zal verdwijnen. De CDA-fractie vindt dat jammer, omdat de bedoeling van deze herinrichting is dat de Havenstraat intensiever gebruikt zal worden als route Haven-Dorp. Gezien de afstand (van de Kalkovens tot het Oude Raadhuisplein is een kleine 1,5 km) ligt het voor de hand dat van deze route meer fietsers dan voetgangers gebruik zullen maken. Daarom zou in de ogen van de CDA-fractie nog steeds een vrijliggend fietspad, wenselijker zijn geweest.