Overlast Oostermeent

CDA Huizen

Recent zijn er diverse signalen geweest rondom overlast in en rondom winkelcentrum Oostermeent. De CDA-fractie heeft kennis genomen van het bericht bij NH Nieuws rondom “Huizer buurt helemaal klaar met overlast, gemeente stuurt er handhaver op af” en Nieuwsblad voor Huizen “Bewoners van de Oostermeent inventariseren overlast in wijk”.

Vragen overlast Oostermeent

De CDA-fractie wil de volgende vragen aan het college stellen.

  • Is het college bekend met de overlast die rondom Oostermeent en de onrust die het geeft bij diverse omwonenden?
    Er wordt melding gemaakt van vernielingen, zwerfafval, dumping, hangjongeren, verslaving en drugsoverlast.
  • Vind cameratoezicht in de Oostermeent nog plaats? En biedt dit voldoende middelen om de overlast te monitoren?
  • Neemt het college actief deel aan het KVO overleg en worden de beschreven problemen hier ook besproken?
    Immers lijkt het uit de meldingen zo te zijn dat winkeliers zich niet herkennen in de klachten van omwonenden.
  • Is het college in overleg met Alliantie over het verhuren van woningen en overlast die er wordt ervaren?

Kan het college een toelichting geven hoe het zit met de inzet van jongerenwerkers rondom de Oostermeent. Is deze aanpak nog effectief?

  • Vind er voldoende actief gesprek plaats tussen hangjongeren en jongerenmedewerkers?