Huizer CDA op werkbezoek bij Hervormde Jeugdraad

CDA Huizen

Op initiatief van de CDA fractie vond afgelopen maandag een werkbezoek plaats bij het voltallige dagelijks bestuur van de Hervormde Jeugdraad. De fractie kreeg ter voorbereiding op het gesprek het jaarverslag 2003 en het beleidsplan 2004 toegezonden en was zichtbaar onder de indruk van de grote hoeveelheid activiteiten die onder de vlag van de Hervormde Jeugdraad aan de Huizer jeugd wordt aangeboden.

Te bescheiden

Fractievoorzitter Jo Beltman constateert dat de Hervormde Jeugdraad beslist té bescheiden is als het gaat om de bekendheid van hun werk in de richting van de politiek. Onder de vlag van de Hervormde Jeugdraad zijn een 15-tal clubs en verenigingen actief. Per week, en met name in het weekend, kan het jeugdwerk rekenen op zo’n 700 bezoekers (kinderen, tieners en jongeren). Daarnaast zijn er nog de avonden van “Generation Praise”, die iedere 4e zondag van de maand plaatsvinden in de Zenderkerk. Deze avonden kunnen rekenen op ca. 600 bezoekers. Ruim 250 vrijwilligers (met name jongeren) zijn werkzaam in het jeugdwerk in Huizen. Veelal zetten deze vrijwilligers zich bij meerdere activiteiten in. Voor een belangrijk deel hebben de activiteiten een open karakter. Ook jongeren van buiten de Hervormde gemeente zijn er dus welkom. De genoemde aantallen alleen al geven aan wat een enorme hoeveelheid werk er wordt verzet en hoeveel jongeren hierbij betrokken zijn.

Leerschool

Dick Baas, voorzitter van de Hervormde Jeugdraad, heeft samen met de andere vijf bestuursleden het werkbezoek inhoudelijk goed voorbereid. Op basis van rapporten van o.a. het Sociaal Cultureel Planbureau licht hij het belang van ontwikkelingsgerichte preventie onder jongeren voor de Huizer samenleving toe. Veel jeugdbeleid vanuit de overheid gaat volgens Dick Baas uit van problemen en “risico-jongeren” en te weinig van ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren. De Hervormde Jeugdraad hecht juist heel veel waarde aan het begeleiden en stimuleren van jongeren in hun ontwikkeling tot kerkelijk en maatschappelijk betrokken volwassenen. Met enige trots weet hij te melden dat veel Huizer jongeren, die als vrijwilliger bestuursfuncties hebben leren vervullen bij een vereniging van de Hervormde Jeugdraad, nu als volwassene nog steeds (zowel binnen als buiten de kerk) bestuurlijk actief zijn.

Verbazing

De gemeente Huizen draagt op de totale begroting van de Hervormde Jeugdraad ca. 4% bij in de kosten. De CDA fractie is er na dit werkbezoek verbaasd over dat in het jeugdbeleid van de Gemeente Huizen voor het werk van de Hervormde Jeugdraad eigenlijk maar een heel geringe plaats is weggelegd. De verwachting is dat in 2006 de subsidies voor jeugdwerk van de Rijksoverheid zullen worden overgeheveld naar gemeenten. Dit betekent mogelijk ook dat de subsidie van de Rijksoverheid voor de HGJB, de landelijke koepel van het hervormd-gereformeerd jeugdwerk, onder druk komt. Als dit geld in de toekomst via de gemeente voor het jeugdwerk beschikbaar komt, dan vindt het CDA dat de gemeente rekening moet houden met de oorspronkelijke bestemming. Dat is dan ook voor het CDA een goed moment om een verhoging van de bijdrage vanuit de Gemeente Huizen voor het belangrijke werk van de Hervormde Jeugdraad onder de Huizer jeugd aan de orde te stellen.