CDA Huizen wil publiek debat over de toekomst van de oude haven

CDA Huizen

De voorgestelde ontwikkeling van het havengebied zal leiden tot meer toerisme en recreatie en zal het aanzicht van Huizen als havenplaats verbeteren. Dat is de nieuwe stelling waarmee het CDA Huizen op haar website het publieke debat over de havenplannen opent. Het CDA Huizen roept een ieder op om op deze stelling te reageren.

Ongeveer een jaar heeft het CDA Huizen gebruik gemaakt van haar eigen website om de discussie omtrent het verkeerscirculatieplan onder de aandacht te brengen van het publiek. Iedereen werd in de gelegenheid gesteld zijn of haar mening hierover te geven. Een aantal reacties was zeer bruikbaar en de fractie heeft deze meegenomen bij de behandeling van het verkeerscirculatieplan.

De komende tijd richt de politiek de aandacht op de oude haven van Huizen. Het is daarom volgens het CDA tijd voor een nieuw publiek debat. Dit debat wordt ingeluid met de nieuwe stelling op de website. Natuurlijk zijn ook andere ideeën, suggesties, kritiekpunten en opmerkingen over de toekomst van de oude haven van harte welkom.