Huizer CDA fractie verbolgen over plannen voor Naarderstraat 66

CDA Huizen

Het voorstel van het College om een bedrag van ruim 30.000 euro te besteden aan een taxushaag rond het braakliggende terrein van Naarderstraat 66 is de Huizer CDA fractie in het verkeerde keelgat geschoten. In tijden waarop iedereen in Huizen de broekriem moet aanhalen vindt de CDA fractie dat hier sprake is van een onverantwoorde uitgave. De CDA fractie zal dan ook donderdag in de Raad unaniem tegen dit plan stemmen.

Chaotische koers
Het belangrijkste argument voor de fractie om zich tegen deze besteding te verzetten is dat er nog geen enkel besluit is genomen over de definitieve invulling van de locatie Naarderstraat 66. Nog steeds worden diverse opties door het College open gehouden, waaronder een rouwcentrum of uitbreiding van de begraafplaats. Om diezelfde reden werd een eerder voorstel voor een hekwerk rond deze locatie door het College afgewezen. Dat er nu een nieuw voorstel ligt met dit kostenplaatje komt de CDA fractie dan ook vreemd over.
Al tijdens de behandeling van de begroting voor 2004 heeft de CDA fractie haar bezorgdheid geuit over de verhoging van de kosten voor grafrechten. Een motie van de CDA fractie om die verhoging tegen te gaan haalde geen meerderheid in de Raad. Wel zegde het toe de kostenstructuur van de grafrechten transparant te maken. Deze toezegging, nu bijna een jaar geleden, heeft tot grote frustratie van de CDA fractie nog geen vervolg gekregen. Erger nog: nu wordt opnieuw voorgesteld de kosten voor de taxushaag door te berekenen in de grafrechten. De CDA fractie vindt deze gang van zaken onacceptabel.

Onbegrip
De CDA fractie is van mening dat het perceel Naarderstraat 66 er op dit moment alleszins acceptabel uit ziet. Ook om die reden vindt de CDA fractie een besteding van € 30.000,– voor een taxushaag niet aan de burger uit te leggen. Er zijn in het afgelopen jaar deugdelijk onderbouwde wensen vanuit diverse organisaties in Huizen aan de gemeente gepresenteerd, die om redenen van kosten niet konden worden gehonoreerd. De CDA fractie vreest dan ook dat deze besteding bij Huizer ingezetenen op veel onbegrip zal stuiten.