Alle lichten gelijk op groen

CDA Huizen

Voor fietsers moeten alle verkeerslichten bij kruispunten tegelijkertijd op groen. Dit werd besproken tijdens de behandeling van het mobiliteitsplan voor de gemeente Huizen. Tijdens de raadsvergadering heeft CDA Huizen samen met SGP een motie ingediend die oproept dit te realiseren.

Mobiliteitsplan gemeente Huizen

Het mobiliteitsplan geeft aandacht voor huidige vervoersconcepten, maar ook voor nieuwe ontwikkelingen zoals e-bikes, deelmobiliteit, etc. CDA Huizen is blij zijn dat er veel aandacht voor de fiets is in het plan. Het is een blijvend punt van aandacht, zo gaf ANWB voorzitter Frits van Bruggen afgelopen week bij Business Nieuws Radio aan dat er meer
aandacht nodig is voor fietsveiligheid. Onderhoud van fietspaden is hierin een belangrijk element, dit sluit goed aan bij de speerpunten van het CDA ten aanzien van fietsroutes en fietsnetwerken.

Quick wins

Voor CDA Huizen een drietal quick wins van groot belang zijn, dit zijn:

  1. Kruispunten en fietsers – Kruispunten zoals die bij de Kruiskerk zijn voor veel fietsers een plek met veel wachttijd. CDA Huizen wil dat hier een goede oplossing voor komt, daarom samen met SGP een motie in om alle verkeerslichten tegelijkertijd op groen te zetten voor fietsers;
  2. Fietsparkeren in Huizen – Er moeten goede fietsparkeerplaatsen komen. Niet alleen in de winkelcentra, maar ook bij nieuwe ontwikkelingen zoals bij de Zomerkade. Dit past goed in de ambitie om ruim baan te geven voor de fietsers. We willen graag dat
    inwoners op de fiets boodschappen doen en het strand bezoeken;
  3. Vrachtverkeer in en rondom het oude dorp – Rondom het oude dorp zijn veel kleine straten waar vrachtverkeer haast onmogelijk is. We worden vaak door inwoners aangesproken dat auto’s en stoepen beschadigd raken. Ook kunnen kinderen niet veilig spelen.

Benieuwd naar onze bijdrage? Bekijk ook het vlog over dit onderwerp.

Diverse ontwikkelingen worden beschreven die grote impact kunnen hebben op de samenleving. Bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer op de Melkweg. De voorgestelde uitwerking zorgt voor meer verkeer op het kruispunt met de Havenstraat. We vragen de wethouder dit mee te nemen in de evaluatie.