Huizen: de Veilige Haven!

CDA Huizen

Incidentengrafiek van de gemeente Huizen
Incidentengrafiek van de gemeente Huizen

“Huizen: de Veilige Haven!” is de opvallende titel van de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 die donderavond door de gemeenteraad is goedgekeurd. Het CDA is blij met deze veiligheidsnota. De kwaliteit van deze nota is goed en daarmee is er vooruitgang geboekt t.o.v. de vorige nota. Een compliment voor de portefeuillehouder, maar zeker ook voor de betrokken ambtenaren.

Het CDA vindt het grote aantal woninginbraken nog steeds zorgwekkend. Woninginbraken zijn namelijk buitengewoon ernstig omdat ze een grote invloed hebben op het veiligheidsgevoel. Daarom vindt het CDA het nodig om echt in de preventie van woninginbraken te investeren. Het doel dat nu in de veiligheidsnota staat, komt overeen met de doelstelling die het CDA in haar verkiezingsprogramma heeft geformuleerd. Daar zijn wij blij mee. Als het doel wordt behaald zijn we weer terug op het niveau van 2009, dus het lijkt een redelijk goed haalbare doelstelling te zijn. Uiteindelijk moet het aantal inbraken natuurlijk nog verder naar beneden, zodat Huizen werkelijk een veilige haven zal zijn.

Het CDA is ook positief over het functioneren van de verschillende BuurtPreventieVerenigingen (BPV). Veiligheid is weliswaar primair een taak voor de overheid, maar inwoners kunnen er ook zelf een bijdrage aan leveren en dat gebeurt bijvoorbeeld door de BPV´s. Zij zijn, zoals de burgemeester het zei: “De ogen en oren van de buurt”. Het CDA heeft veel waardering voor de inzet van de mensen van de BPV´s en dat hebben we in de raadsvergadering nog eens extra benadrukt!

De kosten i.v.m. vernielingen rondom Oud en Nieuw stijgen de laatste jaren weer. Het CDA vindt dat zorgelijk. Wij vinden het belangrijk dat de inzet van de gemeente er op gericht is om verdere stijging te voorkomen. Het CDA hoopt daarom dat de maatregelen die de gemeente inzet bij de komende jaarwisseling meer effect zullen hebben.