Werkbezoek van CDA waterschapsfractie aan Huizen

CDA Huizen

Op vrijdag 17 mei bracht de CDA waterschapsfractie een werkbezoek met het thema Afvalwater en Natuur aan de gemeente Huizen. Naast een bezoek aan de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) bij het Gooimeer, waar een Natuurproject werd bekeken, stond ook een bedrijfsbezoek aan Teeuwissen Rioolreiniging op het programma. De CDA-fractie maakt met drie leden en twee duoleden deel uit van het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

De RWZI is een bedrijfsonderdeel van Waternet dat in opdracht van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht dagelijks het afvalwater verwerkt van ruim 50 duizend inwoners uit Huizen en omgeving. Het afvalwater komt via het riool met behulp van een gemaal binnen bij de zuivering. Het afvalwater wordt in een aantal stappen gereinigd. Als eerste worden de grove delen verwijderd met behulp van een rooster. Daarna volgt de scheiding van zware deeltjes en zand. Het afvalwater wordt met behulp van bacteriën verder gereinigd. In deze fase verdwijnen ook stikstof en fosfaat. De bacteriën worden in het zuiveringsproces opnieuw gebruikt. Deze RWZI beschikt over een extra zuiveringsstap, namelijk een UV-installatie. Met deze installatie kan water gedesinfecteerd worden, mocht dit nodig zijn. Aan het einde van het zuiveringsproces stroomt het afvalwater als schoon oppervlaktewater het Gooimeer in.

Natuurproject

Bij de rioolwaterzuivering zijn, onder leiding van Jelle Harder van de Vogelwerkgroep Gooi en Omstreken met inzet van veel vrijwilligers en financieel ondersteund door verschillende sponsors, aanpassingen gedaan om de natuur een handje te helpen. Zo zijn er broedplaatsen gecreëerd voor oeverzwaluwen, ijsvogels en vleermuizen, en zijn akkerplanten ingezaaid voor vlinders en bijen. Dit succesvolle project kan als voorbeeld dienen voor andere RWZI’s en bedrijventerreinen in Nederland, waar nog legio mogelijkheden zijn om winst te halen voor de natuur.

 

Riooolreininging Teeuwissen

Anders dan Waternet – een overheidsbedrijf dat in handen is van waterschap AGV en de gemeente Amsterdam – is Rioolreinigingsbedrijf Teeuwissen als privaat bedrijf actief in de afvalwatersector. Teeuwissen is gespecialiseerd in het uitvoeren van de meest uiteenlopende werkzaamheden die te maken hebben met het reinigen, inspecteren en onderhouden van (hoofd)riolen en alles wat daarmee in verbinding staat (olie-afscheiders, vetafscheiders, pompgemalen, straatkolken etc.). Het bedrijf werd in 1968 opgericht en heeft zich ontwikkeld tot een middelgroot familiebedrijf. Tot de opdrachtgevers behoren onder andere de gemeentelijke-, provinciale- en rijksoverheden, benzinemaatschappijen, waterschappen, woningcorporaties, bedrijven en particulieren. Het bedrijf is een innovatief milieu-‘high tech’-bedrijf dat over de kennis, faciliteiten en vergunningen beschikt om afvalstoffen op te halen, in te zamelen, op te slaan en te verwerken conform de wettelijke (milieu)eisen. In de installaties van het bedrijf worden slibstromen verwerkt waarbij oliën en vetten worden gescheiden. De gescheiden afvalcomponenten worden steeds meer ingezet voor hergebruik en nuttige toepassingen. Ruwe olie is een voorbeeld van een kostenpost die nu een netto-opbrengst voortbrengt. Teeuwissen biedt werkgelegenheid aan meer dan 175 werknemers. Het wagenpark bestaat uit ca. 80 specialistische (groen-gele) voertuigen, diverse busjes en machines die je in het gehele land tegenkomt. Met de CDA-fractie werd gesproken over de veranderingen in de afvalwaterketen en de bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving door het omzetten van afvalwater in schone grondstoffen, energie en schoon water.

Kijk voor de inzet van de CDA waterschapsfractie Amstel, Gooi en Vecht op www.cda.nl/agv.