Herindeling gemeente in het Gooi

CDA Huizen

De discussie over de bestuurlijke (her) indeling van de regio heeft een mijlpaal bereikt. De Provincie stelt voor om de gemeenten Naarden, Bussum en Muiden samen te voegen, de BEL-combinatie in tact te laten en Huizen en Hilversum zelfstandig te houden.

Dit voorstel lijkt op draagvlak te kunnen rekenen bij de diverse gemeenten al blijft Hilversum op zoek naar een huwelijkspartner. Voor de lange termijn blijft de provincie echter vasthouden aan een gemeente Gooistad en wil men voor de middellange termijn een verkenning laten uitvoeren.

De CDA-fractie kan instemmen met de visie van de provincie voor de korte termijn omdat deze op draagvlak kan rekenen bij de gemeenten in de Gooi en de Vechtstreek. Daarbij wil de fractie wel aangeven dat wij ervan uitgaan dat er een logische grens wordt getrokken tussen de nieuw te vormen gemeente en Huizen. Voor wat betreft de CDA fractie wordt deze gevormd door de A1. Het lange termijn perspectief wijst de fractie af omdat hier geen draagvlak voor is.

De CDA fractie wil inzetten op verdere versterking van de samenwerking met de buurgemeenten om zo de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden en efficiënt met belastinggeld om te gaan. Omdat de standpunten in de regio helder zijn en de komst van de decentralisatie meer dan voldoende werk voor onze gemeente meeneemt is de CDA fractie van mening dat de voorgenomen verkenning van de provincie voor de middellange termijn achterwege gelaten kan worden.

De fractie heeft hiervoor een voorstel gedaan in de raad wat op een meerderheid kan rekenen. Dit voorstel wordt nu naar de provincie gestuurd en mocht de provincie besluiten toch een verkenning te starten dan is het verzoek van de gemeente Huizen om hier nadrukkelijk rekening te houden met een zelfstandig Huizen.