Coöperatie Randmeren

CDA Huizen

De CDA fractie heeft ingestemd met de toetreding van onze gemeente aan een coöperatie waarin alle gemeenten die gelegen zijn aan de randmeren deelnemen. De Coöperatie heeft als doel de randmeren als recreatie en vaargebied aantrekkelijker te maken voor watersporters. Nu worden de randmeren nog teveel gezien als een gebied waar doorgevaren moet worden op weg naar Friesland. Hiervoor wordt gezamenlijke de promotie opgepakt en extra geïnvesteerd in achterstallig onderhoud en aanleg plaatsen voor kano’s.

Bijzonder aan de coöperatie is de deelname van de watersport zelf om de kosten voor het maaien van de waterplanten te dekken. Sinds enkele jaren wordt het Gooimeer en de overige randmeren geteisterd door een wildgroei aan fonteinkruid. Dit levert aan de ene kant helder water op maar aan de andere kant veel overlast en gevaarlijke situaties doordat op veel plaatsen niet meer te varen is en/of boten door de planten onbestuurbaar raken.

De bijdrage per booteigenaar zal ongeveer 15 euro bedragen per jaar en wordt geïnd via de havens. Omdat de havens op vrijwillige basis meedoen is de CDA-fractie akkoord gegaan met deze participatie van de watersport in de coöperatie.

Mochten de waterplanten weg zijn en het maaien houdt op, dan kunnen de deelnemers zelf bepalen wat dit voor hun bijdrage betekent. Of deze aanpak van de waterplanten tot succes gaat leiden is erg afhankelijk van de bereidwilligheid van de havens deel te nemen. In Zeeland is het al gelukt rondom het Veerse Meer daarom is onze wens: “Goed voorbeeld doet goed volgen.”