Opmerkelijke bijdrage CDA Huizen aan CDA-Verkiezingsprogramma

CDA Huizen

Het CDA Huizen heeft een opmerkelijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het CDA-verkiezingsprogramma. De Huizer wethouder Janny Bakker is lid geweest van de programmacommissie. Zij heeft een duidelijk stempel kunnen drukken op de inhoud van het hoofdstuk over de gezondheidszorg. Vooral haar ervaring in het lokale bestuur en haar vernieuwende aanpak van de WMO zijn daarbij van groot belang geweest.

Maar ook de CDA-afdeling in Huizen heeft van zich laten horen. Vier ingediende amendementen zijn door het partijcongres ongewijzigd overgenomen. CDA-raadslid Kees de Kok stelde twee amendementen op over de gezondheidszorg. In het eerste amendement staat dat het CDA tegen winstuitkeringen door ziekenhuizen en andere zorgaanbieders is. Positieve bedrijfsresultaten moeten weer in de zorg worden geïnvesteerd. Het tweede amendement gaat over de herziening van het klachtrecht in de gezondheidszorg. Het CDA wil dat de klachtbehandeling onafhankelijk van zorgaanbieders plaat gaat vinden en dat er een beroepsmogelijkheid voor klagers komt.

Door twee andere amendementen is het verkiezingsprogramma van het CDA ook op het gebied van de mobiliteit duidelijker geworden. Afdelingsvoorzitter Wim Zwanenburg zorgde er voor dat het CDA nu voorstander is om de NS en Prorail weer samen te voegen. Het CDA wil ook het gebruik van de fiets verder stimuleren.

Met andere afdelingen, waaronder CDA Bussum, heeft het CDA Huizen via amendering van de programmatekst er ook voor gezorgd dat de kilometerheffing niet in het CDA programma is opgenomen en dat er aandacht is voor een actieve bestrijding van de corruptie binnen Europa.

Tenslotte heeft het CDA Huizen samen met 35 andere CDA leden een resolutie ingediend over verbetering van het systeem voor orgaandonatie. Bijna 20 jaar wordt daarover al in het CDA gediscussieerd. Tijdens het congres op 30 juni jl. heeft de meerderheid van de leden er nu voor gezorgd dat het CDA wil dat er een systeem van Actieve Donor Registratie (ADR) komt. Door dit systeem wordt iedereen donor, tenzij hij daar bezwaar tegen heeft. Na afloop van het congres vertelde Janny Bakker dat zij erg blij is met de aangenomen resolutie.

Het CDA Huizen ziet terug op een succesvol verkiezingscongres, dat door de inbreng van de afdeling Huizen het nieuwe verkiezingsprogramma aanmerkelijk heeft verduidelijkt en aangescherpt. Het is duidelijk dat bij het CDA de leden het ook echt voor het zeggen hebben. Daardoor ligt er nu een aansprekend verkiezingsprogramma, dat op een breed draagvlak in de samenleving kan rekenen.