Eigen bijdrage WMO vereenvoudigd in 2018

CDA Huizen

Eigen bijdrage wordt vereenvoudigd vanaf 2018

De gemeenteraad heeft unaniem een motie van het CDA aangenomen om de regeling voor de eigen bijdragen in de WMO met ingang van 1 januari 2018 te vereenvoudigen. Hierdoor kunnen mensen zelf makkelijker hun eigen bijdrage berekenen. Mensen met een zware of lichte beperking gaan dezelfde lagere eigen bijdrage betalen als ze dezelfde soort ondersteuning gebruiken. Per saldo wordt de opbrengst van de eigen bijdrage voor de gemeente 50.000 euro minder.

Uit een onderzoek van de Nationale Ombudsman (maart 2016) bleek dat burgers geen goede informatie krijgen over de hoogte van hun eigen bijdrage voor de ondersteuning die zij nodig hebben. Hierdoor krijgen zij soms maanden later nog forse rekeningen, die zij niet zomaar kunnen betalen. De regering heeft de hoogte van de eigen bijdrage daarom per 1 januari 2017 verlaagd. De meeste knelpunten die door de Ombudsman waren genoemd, zijn nu opgelost. Iedereen is in 2017 minder eigen bijdrage gaan betalen.

17 verschillende tarieven in Gooi en Vechstreek

Het knelpunt dat door het landelijk beleid nog niet is opgelost, is het punt dat er op dit moment 17 (!) verschillende tarieven in de regio Gooi en Vechtstreek worden gehanteerd voor het heffen van de eigen bijdrage. Dat vindt het CDA ongewenst. Bovendien betalen mensen met een zwaardere beperking (als ze dezelfde soort ondersteuning krijgen als mensen met een lichte beperking) meer eigen bijdrage. Ook dat vindt het CDA ongewenst.

Door al die verschillende tarieven is de administratieve verwerking bij het CAK, bij de aanbieders en bij de gemeenten complex geworden. Inwoners zijn daarover vaak slecht geïnformeerd. Zij moeten juist tijdig kunnen weten welke eigen bijdrage ze moeten gaan betalen. Het CDA vindt het daarom belangrijk dat mensen de hoogte van de eigen bijdrage zelf eenvoudig kunnen berekenen.

Het gevolg is dat mensen soms geconfronteerd worden met onvoorziene hoge kosten en (mede daardoor) afzien van noodzakelijke zorg. Het CDA vindt dat ongewenst. Eigen bijdragen moeten niet leiden tot zorgmijding onder inwoners die die ondersteuning wel nodig hebben.

Door de vereenvoudigingen worden deze problemen vanaf 1 januari 2018 opgelost en het CDA is daarom blij dat alle raadsfracties de motie hebben gesteund.