“Gemeente Huizen gaat meer inkopen bij ondernemers uit Huizen”

CDA Huizen

In de raadsvergadering van 7 november is het inkoopbeleid van de gemeente Huizen, op initiatief van het CDA , zodanig gewijzigd dat ondernemers uit het dorp makkelijker en meer opdrachten van de gemeente kunnen krijgen. Met deze wijziging  worden dure aanbestedingsprocedures voor gemeenten en bedrijfsleven vermeden en wordt  lokale economie gestimuleerd.

In de afgelopen raadsvergadering heeft de CDA-fractie bij het nieuw vast te stellen inkoopbeleid betoogd dat bij opdrachten, waarbij de marktprijs eenvoudig is vast te stellen er direct een bedrijf uit Huizen kan worden aangeschreven om een prijsopgave te doen. Dit kan vanaf nu voor opdrachten  van € 70.000,- tot € 150.000,- afhankelijk van het type werk. Door dit nieuwe beleid worden langdurige aanbestedingsprocedures, die alleen maar geld kosten voor zowel de overheid als het bedrijfsleven, worden vermeden en krijgen ondernemers uit Huizen meer opdrachten van de gemeente. De CDA-fractie heeft het initiatief genomen voor deze beleidswijziging en heeft daarom namens de coalitiepartijen een amendement ingediend om dit mogelijk te maken.