CDA stelt vragen over Kinderboerderij

CDA Huizen

Drukte in de ruif waar veel mensen - met jas aan - knutselen.
Drukte in de ruif waar veel mensen – met jas aan – knutselen.

Het CDA is enige tijd geleden op werkbezoek geweest bij de kinderboerderij in het Stadspark. Wij waren onder de indruk van de activiteiten die daar worden georganiseerd en van de inzet van de medewerkers en vrijwilligers. Het is prachtig om te zien hoe iedereen met aandacht en liefde met de dieren bezig is en hoe de kinderen daarbij worden betrokken. Hetzelfde geldt voor de educatie op het gebied van natuur en milieu voor de bezoekers en basisscholen in Huizen. Ook dat is een belangrijke taak die op deze locatie wordt uitgevoerd in het Natuur- en milieueducatiecentrum De Ruif.

Bovendien participeert de Kinderboerderij sinds 2012 in het project MEEWERKEN van de gemeente. Er zijn in totaal al meer dan 10 cliënten in de kinderboerderij tewerkgesteld. Een belangrijk deel van hen kwam daarna ook aan betaald werk. Een mooi resultaat, want dat is toch de primaire doelstelling van het project MEEWERKEN. Bij de kinderboerderij zijn in 2013 twee medewerkers in dienst, een behoorlijk aantal vrijwilligers en enkele potentiele herintreders. Dat zal ook in 2014 het geval zijn. De kinderboerderij heeft plannen voor verdere ontwikkeling vanaf 2015. Er is namelijk veel vraag naar ruimere openingstijden. Bovendien bestaan er ideeën over de ontwikkeling van een dagbesteding in het kader van de decentralisaties in het sociale domein.

Overzicht binnenplein kinderboerderij met uitzicht op de Ruif.
Overzicht binnenplein kinderboerderij met uitzicht op de Ruif.

Wij hebben bovendien begrepen dat het centrum voor Natuur- en Milieu Educatie eigenlijk niet voldoet aan de hedendaagse eisen.  Het NME-centrum de Ruif is oorspronkelijk een onverwarmde en niet geïsoleerde stal. Er is slechts één toilet, er is geen douchegelegenheid, er is geen keuken, er is geen geschikte ruimte voor individuele gesprekken/begeleiding etc. Bovendien is het in de winter onbruikbaar als NME-centrum, simpelweg omdat het te koud is om lang stil te kunnen zitten. Kortom, de omstandigheden zijn voor de medewerkers en vrijwilligers van de kinderboerderij en het NME-centrum in de herfst en de winter bepaald niet optimaal te noemen. Medewerkers en vrijwilligers zijn bij de kinderboerderij niet alleen bezig voor hun plezier en onder verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur, maar zij werken in het kader van het project MEEWERKEN deels ook in opdracht van de gemeente. De gemeente draagt daarom volgens ons ook verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden waaronder mensen moeten werken.

Samengevat heeft de kinderboerderij behoefte aan ruimere openingstijden, het NME-centrum De Ruif voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen en er bestaan plannen om een dagbesteding te ontwikkelen als vervolg op het project MEEWERKEN. De CDA-fractie heeft daarom de volgende vragen gesteld:

  1. Heeft het CDA het goed begrepen dat de huidige problemen van het NME-centrum en de verdere ontwikkeling van de kinderboerderij niet worden meegenomen bij de uitvoering van de huidige plannen voor het Stadspark?
  2. Deelt het college de opvatting dat de kinderboerderij en het NME-centrum De Duif voorzien in een grote maatschappelijke behoefte en dat verdere ontwikkeling zeer gewenst is?
  3. Kent het college de plannen van het bestuur van de kinderboerderij en is het college van plan om de uitvoering van die plannen mogelijk te maken?