felicitaties Fons Hertog met benoeming waarnemend burgemeester

CDA Huizen

Vanwege het bereiken van de 70-jarige leeftijd is aan de heer Fons Hertog per 31 oktober 2017 eervol ontslag verleend als burgemeester van Huizen. Aangezien Huizen op dit moment onderdeel uitmaakt van de provinciale procedure om te komen tot een mogelijke herindeling in de regio Gooi en Vechtstreek krijgt onze gemeente zolang geen nieuwe burgemeester. Om die reden moet Huizen het voorlopig doen met een waarnemend burgemeester. De gemeenteraad is blij dat de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland bereid was de voorkeur van Huizen voor benoeming van Fons Hertog te volgen. Per 1 november 2017 is Hertog dan ook de waarnemend burgemeester van Huizen.

Ter gelegenheid van deze benoeming heeft onze fractievoorzitter Bert Rebel, in zijn hoedanigheid van vice-voorzitter van de gemeenteraad van Huizen, de heer Hertog bij de aanvang van de Begrotingsraad (2 november 2017) toegesproken en gefeliciteerd met deze benoeming.

Volledige toespraak voor Fons Hertog

Zie onderstaand de tekst die Bert Rebel namens de gemeenteraad van Huizen heeft uitgesproken.