Algemene Ledenvergadering – 8 november

CDA Huizen

Affiche GR18
U stemt toch ook op 18 maart?

Hierbij nodigt het bestuur van het CDA Huizen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering. De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdagavond 8 november. De start van de ledenvergadering is 20:00 uur (inloop v.a. 19:45 uur).

We hopen u te ontmoeten in de Business Club Zuyderzee (SV Huizen) aan de IJsselmeerstraat 3.

Agenda

  • Rooster van aftreden van het bestuur
  • Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018
  • Stand van zaken programmacommissie
  • Stand van zaken campagnecommissie
Het bestuur heeft in overleg met de programmacommissie besloten op 10 januari 2018 een extra ALV te organiseren. In deze ALV zal het verkiezingsprogramma 2018  aan u worden voorgelegd om te worden vastgesteld. Aangezien de penningmeester verhinderd is voor de ALV van 8 november, zal ook de begroting 2018 in de extra ALV van 10 januari worden geagendeerd.
De stukken voor de ledenvergadering kunt u opvragen bij het secretariaat.