Extra budget voor speeltuinen

CDA Huizen

De gemeenteraad van Huizen heeft € 136.500,- uitgetrokken om het aantal speeltuintjes in het dorp op niveau te houden en sportieve ruimte te realiseren voor ouderen.

Het college heeft dit najaar het speeltuinenbeleid geactualiseerd en vroeg de gemeenteraad om daarmee in te stemmen.  Uit de stukken bleek echter dat op de speeltuintjes en  speeltoestellen  bezuinigd moest worden want het onderhoudsbudget was ontoereikend. Dit betekent minder speeltoestellen en speeltuintjes en dat kon niet op de goedkeuring van de gemeenteraad rekenen. Speeltuintjes zorgen ervoor dat kinderen bewegen en ouders en kinderen elkaar ontmoeten dat is goed voor de sociale cohesie in de wijk en de gezondheid van kinderen. Het CDA heeft daarom namens de gehele raad een motie ingediend zodat € 136.500 toegevoegd kan worden aan het onderhoudsbudget voor speeltuinen, de geplande bezuinigingen niet doorgevoerd hoeven te worden en er ook sportieve ruimten gerealiseerd kunnen worden voor ouderen.